Skip to main content

Införandet av nya IT-system leder till anmälan enligt lex Maria

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 12:00 CEST

Den 17 juni 2019 införde Folktandvården Skåne ett nytt digitalt journalsystem inklusive verktyg för riskbedömning av munhälsoprofil och en ny version av nuvarande röntgensystem. Införandet har varit omgärdat av såväl instabil IT-driftmiljö för de olika systemen som brister i överföringen av data från det gamla till det nya systemet. Folktandvården Skåne utreder nu omfattningen av problemen och gör en lex Maria-anmälan avseende införandeprocessen.

- Patientsäkerhet är högst prioriterat i allt vi gör och vi tar därför problemen med de nya systemen på största allvar och utreder omfattningen, säger Henrik Jansson, forsknings-och utvecklingschef på Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skåne har påbörjat utredningen samt systematiskt vidtagit en rad åtgärder tillsammans med systemleverantörer och Region Skåne.

- Planeringen av införandet av de nya systemen har pågått under lång tid och har involverat alla yrkeskategorier. Under våren pilottestades systemen och den 17 juni gjordes omläggning till samtliga kliniker inom Folktandvården Skåne, säger Magnus Laursen, Folktandvården Skånes IT-chef.

Bakgrunden till byte av journalsystem är att avtalstiden för det tidigare systemet löper ut under hösten 2019. Därmed genomförde Folktandvården Skåne en upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Det avtalade systemet vann genom att det fick bäst sammanvägt resultat i upphandlingen avseende mervärde, kvalitet, utvecklingsplan och pris.

- Att införa nya IT-system i vården är komplext och också nödvändigt. Komplexiteten innefattar såväl systemen som den IT-miljö de förs in i. Målsättningen med förändringarna är att långsiktigt möta framtidens möjligheter till digitalisering för att kunna utveckla verksamheten, berättar Magnus.


Anmälan enligt lex Maria
Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. ”Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)."


För ytterligare information kontakta:
Emelie Andersson Mills, kommunikatör på mail emelie.anderssonmills@folktandvardenskane.se eller mobil 0768-87 05 81.


Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – jobbar för att alla skåningar ska vara stolta över sina tänder. Vi erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och forskning.

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med cirka 1 400 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 68 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.