Skip to main content

Nöjda kunder hos Folktandvården Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 07:50 CET

Gott bemötande av professionella och engagerade kollegor. Det är kundernas betyg när de får tycka till om Folktandvården Skåne i en undersökning.

- Det är glädjande att se att nöjdheten hos våra kunder är hög och att det fokus vi har på bra service med god kvalitet och gott bemötande märks och uppskattas, säger vd Marika Qvist.

Så många som 93 procent svarade att de är nöjda med bemötandet på tandvårdsklinikerna. 87 procent uppger att de är nöjda med Folktandvården Skåne. 86 procent tycker att medarbetarna är professionella, 91 procent att de är pålitliga och 92 procent att de är positiva och engagerade. Frisktandvårdskunder anser att tandvården är mer prisvärd än övriga kunder gör.

Mätningen ger ett Nöjd Kund Index (NKI) på 81, på en skala från 1-100.

Resultatet visar också på utvecklingsmöjligheter som till exempel att det ska vara lättare för kunden att själv kunna ändra sin tid, att det ska gå snabbare att få en ny tid samt att det ska bli tydligt för kunden hur lång behandlingstiden är.

- Svaren från undersökningen ger oss en tydlighet hur vi ska arbeta och utveckla verksamheten ytterligare för att kunna ge våra kunder den service de förväntar sig av oss. Vi är mitt uppe i ett omfattande utvecklingsarbete och har flera nya tjänster på gång som kommer att gynna kunderna, säger Marika.

Mätningen, som gjordes i slutet av 2015 och ska göras årligen, bygger på 1024 intervjuer med kunder som är 18 år eller äldre. Intervjuerna gjordes via SMS med länk till en webbenkät. Urvalet gjordes slumpmässigt bland de som nyligen besökt Folktandvården Skåne.De intervjuade fick frågor om deras förväntningar, produkt- och servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Svaren vägdes sedan ihop till ett totalbetyg, ett Nöjd kund Index.

Kontakt
Joakim Radermacher, marknads- och kommunikationschef
Telefon: 0768-87 03 42
Mail: joakim.radermacher@skane.se.


Folktandvården Skåne är Skånes största tandvårdsföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – strävar efter att skåningarna ska ha noll hål och en miljon leenden. Folktandvården Skåne är ett helägt bolag till Region Skåne, och har runt 1 400 anställda. Verksamheten bedrivs vid 66 allmäntandvårdskliniker på 44 orter runtom i Skåne, samt vid fyra centrum för specialisttandvård i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.