Skip to main content

Premiär för Folktandvården Skåne Academys inspirationsföreläsningar

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 17:16 CEST

Inspirerande föreläsningar med internationellt kända profiler inom tandvårdsbranschen, det är Folktandvården Skånes senaste satsning. Först ut var Caspar Wohlfahrt, parodontolog och förste amanuensis vid Universitetet i Oslo. Den 11 april höll Caspar en uppskattad föreläsning om mukosit, peri-implantit och biologiska komplikationer vid implantat.

- Idag är implantatbehandling en naturlig del i vår behandlingsarsenal med fantastiska resultat men det finns baksidor, vilka yttrar sig som både biologiska och tekniska komplikationer. För att minska risken för peri-implantit är regelbunden stödbehandling avgörande, berättar Caspar Wohlfart.

Föreläsningen med Caspar Wohlfahrt är den första i en serie inspirationsföreläsningar som anordnas av Folktandvården Skåne Academy. Syftet med föreläsningarna är att kombinera kunskapsöverföring med socialt nätverkande. Fokus för dagarna är kopplingen mellan forskning och klinisk vardag.

- Föreläsningarna är en del av Folktandvården Skånes satsning på kompetensutbyte och internationalisering och riktar sig till tandläkare och tandhygienister. De ska ge kollegor i tandvårdsbranschen tillgång till kända experter samt den breda och djupa kompetens som finns inom Folktandvården Skåne. Samtidigt ges tillfälle att skapa nya kontakter, utväxla erfarenheter och inspireras av andra, säger Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef i Folktandvården Skåne. 

Deltagarna fick också lära sig mer om de spännande forskningsprojekt som pågår inom Folktandvården Skåne. Björn Gjelvold, specialist i oral protetik och doktorand, pratade om direktbelastning av singelimplantat. Stefan Rüdiger, specialist i parodontologi, föreläste om tunnelering av furkationsinvolverade tänder som ett behandlingsalternativ och Tuka Tabatabai, allmäntandläkare, berättade om hur man gå tillväga för att hitta forskningsområde, handledare och forskningsmedel.


Inspirationsföreläsningsserie 2019 - gästföreläsare och teman

11 april: Diagnostik och behandling
Caspar Wolfhart, specialisttandläkare i parodontologi, Oslo Universitet, Norge.

29 augusti: Oral hälsa - allmän hälsa
Filippo Graziano, professor i parodontologi, University of Pisa, Italien.

21 november: Hälsofrämjande och förebyggande tandvård
Peter Lingström, professor i cariologi, Göteborgs universitet och Malin Stensson, lektor i oral hälsovetenskap, Jönköping University. 


Forskning och utveckling som gör skillnad

De senaste åren har Folktandvården Skåne fyrdubblat medlen till forsknings- och utvecklingsprojekt, satsat på tio egenfinansierade ST-tjänster och tre forskarutbildningstjänster.

2016 lanserades "Folktandvården Skåne Academy", som innebär påbyggnadsutbildning och kompetensutveckling för alla medarbetare.

Leendecentralen i Lund
Dessutom förverkligade Folktandvården Skåne under 2018 en unik satsning när Leendecentralen etablerades i Lund. I Leendecentralen finns klinisk verksamhet med 38 behandlingsrum, operationsrum, bio- och tekniklaboratorium, forskning och innovation samt en kunskapsarena och ett huvudkontor.


För mer information, kontakta
Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef 0708-213 457


Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – jobbar för att alla skåningar ska vara stolta över sina tänder. Vi erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och forskning.

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med nära 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 68 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.