Skip to main content

Clandestino Institut och Glänta presenterar en serie med fyra revolutionsföreläsningar på Folkteatern Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 14:42 CET

Clandestino Institut och Glänta presenterar en serie med fyra revolutionsföreläsningar på Folkteatern Göteborg

Först ut bland revolutionsföreläsningarna var Nawal El Saadawi som föreläste på Röda Scenen den 13 oktober i år. Följande föreläsningar kommer att hållas i Foajén av: Edda Manga som föreläser om den sexuella revolutionen den 23 november, Stefan Jonsson den 29 november på temat ”Gatstenarna och barrikaden” och avslutningsvis av Kenan Malik på temat ”Riots, rebellions and revolutions” den 16 december.

Edda Manga: Sexuella revolutionen

23 november kl 19

Med utgångspunkt i Markis de Sades tolkning av den franska revolutionen, Jacques Lacans ifrågasättande av 68-rörelsen och Michel Foucaults kritik av föreställningen om sexuell frigörelse diskuterar Edda Manga den sexuella revolutionen. Hon ställer också frågan om de moderna politiska målen sexuell frihet och lycka är kontrarevolutionära (sexfientliga) och om det ligger i revolutionens väsen att vara asekulär.

Stefan Jonsson: Gatstenarna och barrikaden

29 november kl 19

Revolutioner och resningar består inte bara av människor i rörelse och grupper i konfrontation. Den består också av material, några av dem högst konkreta, till exempel gatstenar och barrikader. Åtminstone var det så förr i tiden, då sådana döda massor förstärkte kraften hos de levande, mänskliga ”massorna”. För revolutionära kollektiv har ofta beskrivits som just ”massor”, det vill säga som oformlig, energiladdad och explosiv materia. Med utgångspunkt i stenars förvandling från gatubeläggning till vapen (gatsten att kasta), och byggnaders förvandling till befästningverk (barrikader) vill jag i denna föreläsning säga något om revolutionens symbolik, och kanske också något om dess politik – det vill säga hur en revolution flyttar gränserna mellan vad som räknas som levande och dött, mellan vilka som räknas som massor och medborgare, och mellan dem som behandlas som politiska objekt och dem som uppträder som politiska subjekt.

Kenan Malik: Riots, rebellions and revolutions

16 december kl 19

For some, the riots that took place in London and other English cities earlier this year were a political response to poverty and a sense of feeling socially abandoned. For others they were an expression of mere criminality. How do we distinguish a ‘good’ riot from a ‘bad’ one? How do this year’s riots in London relate to those of the past, in particular the ones that swept through British cities in the late 1970s and early 1980s?  How do they relate to the riots that set French cities ablaze in 2005? And do they relate at all to rebellions and revolutions that have swept through the Arab world over the past year?  Kenan Malik looks at the recent upheavals in English cities and places them in the wider context of the history of riots, rebellions and revolutions.

För mer information kontakta Sara Westin, Clandestino Institut, sara@clandestinofestival.org 

 

Folkteatern Göteborg är en statsunderstödd teater och det betyder att vi har både statliga och regionala bidrag, för vilka vi skall uppfylla en rad kulturpolitiska mål. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar - t ex fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. Därmed har vi ett brett kontaktnät och våra ägarorganisationer finns främst i Göteborgsområdet men även i övriga delar av Västra Götaland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy