Skip to main content

Konstutställning kopplad till Lars Noréns Fragmente

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 16:49 CEST

SPÅR SCRAPS/TRAQUER

Om det osynliga i det synliga, om det som vi vill gömma undan, om det personliga vi så gärna önskar få visa. Vad är det vi inte ser som ändå är synligt? Varför är vi så osynliga inför varandra fastän vi färdas några centimeter från varandra dagligen?

En utställning om Göteborg på ett mycket nära sätt, där detaljerna får synas och vi får upptäcka.

Framställd av Torbjörn Alström, konstnär och maskmakare, tillsammans med grupper från Stadsmissionen och Frilagret (fd Rum för ung kultur) i samband med repetitionerna av Fragmente.

Vernissage fredag 26 oktober kl 16.30 i Foajén på Folkteatern Göteborg.

Utställningen visas under Fragmentes spelperiod, 26 okt till 8 dec 2012 i Foajén på Folkteatern. Utställningen följer även med Fragmente på turnén till de andra teatrarna i Europa.

Folkteatern Göteborg ingår i ett internationellt nätverk kallat Cities on Stage/Städer på Scen, ett EU-projekt som samlar sex europeiska teatrar kring temat ”att leva tillsammans i staden”. Under fem år kommer teatrarna att skapa och sprida nya föreställningar som berör frågor kring levnadsvillkoren i EU:s föränderliga storstäder. FRAGMENTE av Lars Norén är Folkteaterns föreställning inom Cities on Stage.

Utställningen SPÅR ingår i projektet Moving Cities, som är en del av Cities on Stage, och syftar till att stärka kopplingen mellan konstnärligt skapande och invånare i staden. Denna del av projektet bjuder in grupper av invånare, vuxna och ungdomar, att undersöka de utmaningar som städerna i Europa står inför idag. Gruppen arbetar i workshops tillsammans med en lokalt förankrad konstnär och utforskar teman som förknippas med Cities on Stage.

Medverkande i konstprojektet:
Vanja Brodin
Alice Angeli
Jacob Hellichius
Elvira Wolmesjö
Kitty Molin
Maria Edlind
Yrsa Ekgren
Sonny Andreasson
Shade Hassanvan
Josefin Kaya

Projektansvarig: Torbjörn Alström

 

FRILAGRET
Frilagret är ett kulturhus för ung kultur. Lokalen ligger i centrum och är till för alla från 13 år och uppåt som lever i och kring Göteborg.

Frilagret erbjuder en arena för ung kultur, och det är stadens unga som sätter dess form och innehåll. Genom att tillhandahålla en professionell kulturkontext och arbeta utifrån de ungas egna initiativ, förutsättningar och erfarenheter vill vi skapa möjligheter och rum för alla med ett intresse för ung kultur. Vi vill på detta sätt också främja de ungas inflytande och delaktighet i stadens konst- och kulturliv.

Frilagret startade genom en dialogprocess med stadens unga. Mängder av tankar, förslag och idéer samlades in. Resultatet av dialogen är den starkaste rösten i utformandet av kulturhuset och dess innehåll. Idén med Frilagret är att dialogprocesser ständigt ska pågå genom våra anställda ambassadörer. På så sätt hålls verksamheten alltid aktuell och speglar röster och önskemål från dem som huset är till för.

Frilagret hette förut Rum för ung kultur. Det nya namnet vaskades fram genom insamling förslag och en öppen dialog med unga.

Enligt Svenska Akademiens ordbok är ett frilager ett ”lager på vilket varor få uppläggas och bearbetas utan förtullning”.

Frilagret drivs av den nya enheten Ung Kultur på uppdrag av Fri konst och kultur för Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.

 

STADSMISSIONEN

Göteborgs Stadsmission är i ständig förändring, men vår ambition är oförändrad sedan vi grundades 1952 – att hjälpa människor i utsatthet.

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission är en diakonal och idéburen organisation. Vår drivkraft är en kristen och humanistisk värdegrund.

Vi vill ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.
Vi vill både påverka och göra en insats mot missförhållanden, samt stärka den enskilde till livsmod och eget ansvar.
Vi vill visa respekt för människans förmåga och unika värde, och vår uppgift är att förmedla tro, hopp och kärlek.
Vi vill se människan som en helhet och möta hennes fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.

Folkteatern Göteborg är en länsteater med placering i Göteborg, vilket betyder att teatern får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen som är teaterns ekonomiska huvudman. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar - t ex fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. Därmed har teatern ett brett kontaktnät och våra medlemsorganisationer finns främst i Göteborgsområdet men även i övriga delar av Västra Götaland. Teatern har även enskilda medlemmar.
Folkteaterns vision är att vara lättillgänglig och skapa oumbärlig teater med stark konstnärlig profil i ständig dialog med publiken och genom att tillvarata och utveckla varje medarbetares kompetens, delaktighet och engagemang.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy