Skip to main content

Sveriges länsteaterchefer och styrelseordföranden samlas för ett tvådagars möte i Kiruna arrangerat av Länsteatrarna i Sverige (LTS) och Giron sámi teáhter

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:51 CET

Sveriges länsteaterchefer och styrelseordföranden samlas för ett tvådagars möte i Kiruna arrangerat av Länsteatrarna i Sverige (LTS) och Giron sámi teáhter

Länsteatrarna i Sverige (LTS) representerar 19 regionala scenkonstinstitutioner, som var och en är en stark kulturaktör i respektive region. Genom samordning, utveckling och opinionsbildning vill vi ytterligare stärka våra institutioners betydelse.

 

På Giron sámi teáhter kommer vi att diskutera länsteatrarnas roll i den pågående regionaliseringen, samverkansmodellens möjligheter, utvecklingen av barn och ungdomsföreställningar, konstnärlig kvalité, internationella samarbeten, ekonomi och sponsring, vår vision och våra möjligheter. Giron sámi teáhter kommer också att visa publiksuccén ”Byfinnar, Lappdjävlar och annat pack”.

 

Elisabeth Lax, kulturchef Norrbotten informerar om regionaliseringsprocessen i Norrbotten. Vi har inbjudit till ett kulturpolitiskt samtal mellan Siv Gunillasson, ordf. i fritids- och kulturnämnden Kiruna kommun, vice ordförande i Giron Sámi Teáhter, Siw Holma, riksdagspolitiker och tidigare ordförande i Riksdagens kulturutskott, Jerker Johansson, ordförande Riksteatern, Norrbotten och Sara Larsson, ordförande i Sametinget.

Redan 2005 undertecknade Länsteatrarna i Sverige och Riksteatern en avsiktsförklaring, men utifrån Sveriges kulturpolitiska utveckling är det nu dags för en ny avsiktsförklaring mellan Länsteatrarna och Riksteatern. Under höstmötet på Giron sámi teáhter kommer den nya avsiktsförklaringen att undertecknas av Thomas Ohlsson, ordförande Länsteatrarna i Sverige och Birgitta Englin, vd Riksteatern.

Länsteatrarna i Sverige och Riksteatern vill tillsammans ”inrikta respektive organisation, verksamhet och resurser mot målet att så många som möjligt ska nås av professionell scenkonst, oavsett vem man är eller var man bor”. Gemensamt verkar vi för ” - att våra insatser i samhällsutvecklingen tillvaratas, samspelar och expanderar, - att kulturens och scenkonstens status höjs i hela landet, - att finansieringen till scenkonsten ökar i hela landet.” Tillsammans med representanter från Riksteatern kommer vi på plats att påbörja arbetet med projektspecifika regionala samverkansavtal samt att konkretisera och realisera målen med avsiktsförklaringen.

Välkomna att vara med när Thomas Ohlsson och Birgitta Englin undertecknar avsiktsförklaringen och till en frågestund efteråt.

Onsdagen den 23 november

Tid: 11.00 – 12.00

Plats: Giron sámi teáhter, Thulegatan 24 B Kiruna

 

Kontakt

Linde Sjöstedt

Samordnare / Länsteatrarna i Sverige

073 709 28 88

linde.sjostedt@lansteatrarna.se

 

Ellen Marit Labba

Producent / Giron sámi teáhter

0980 631 13

ellenmarit@samiteahter.org                                                               

Folkteatern Göteborg är en statsunderstödd teater och det betyder att vi har både statliga och regionala bidrag, för vilka vi skall uppfylla en rad kulturpolitiska mål. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar - t ex fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. Därmed har vi ett brett kontaktnät och våra ägarorganisationer finns främst i Göteborgsområdet men även i övriga delar av Västra Götaland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy