Skip to main content

NorrSens studieresa till Storforsens Naturreservat

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 09:56 CEST

Foto: Gerd Renberg (NorrSen)

Torsdag 9 juni lämnade 12 förväntansfulla seniorer ett vått och grått Luleå med hopp om ny kunskap och trevliga upplevelser i Storforsens Naturreservat. På plats i Storforsen möttes vi av makarna Renberg – NorrSens nuvarande och f d ordförande som ordnat välkommet förmiddagsfika.

Dick Öhman – med rötter i trakten med tonvikt på Skogsmuséet inledde med att berätta om området och hur det bildats och skapats om sen istiden. Landhöjningen är hela 120 meter och har Sveriges brantaste och kargaste omland. Piteälven är med sina 400 kilometer en av landets fyra orörda älvar. Älven har fångat och färgat människor liksom människor fångat och färgat älven. Den karga bygden till trots kunde området befolkas tack vare skattebefrielse för nybyggen och befrielse från krigstjänst. En stor mängd fornlämningar i nuvarande Pitedalen visar att området använts under mycket lång tid av olika jakt- och fångstfolk.

Älvarna var förr den enda transportmöjligheten för människor och gods. Under 1600-och 1700-talen var tjärflottningen det primära. Virkestransporter med vattnets hjälp har uråldriga anor men de första flottlederna byggdes först på 1700-talet. I Älvsby-området fanns vid den här tiden lokala sågverk och därför behövde inte timret flottas längre sträckor.

Flottning av timmer och tjärtunnor blev viktigt på 1600-talet. Hela 1000 tunnor skickades årligen nerför älven för export.

Tack vare de enorma vattenmassor som passerar är forsen på naturlig väg ständigt utsatt för vattnets slipande effekt. Det har vägts upp av landhöjningen som fram till dags dato är hela 120 meter. Storforsens Naturreservat bildades 1971 av Länsstyrelsen i Norrbotten. Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000. Syftet med det 125 hektar stora reservatet är att skydda ett värdefullt landskap med en levande fors och spår efter vattnets påverkan under årtusenden. Med en fallhöjd på 82 meter är Storforsen Europas högsta obundna fors.

Efter den inledande presentationen gick gruppen under ledning av Dick Öhman på en spännande vandring längs Storforsens två kilometerlånga naturstig. Längs stigen finns informationstavlor som berättar om älven och forsen, om människans liv vid älven och om de växter och djur vi kan möta. Vår lokale guide ledde oss längs stigarna och fyllde på med egna upplevelser och vad andra berättat om livet vid forsen. Skogs-och Flottningsmuseérna vittnar om äventyrligt, hårt och stundom farligt arbete som även kunde rymma en del positiva inslag. Särskilt intressant var att på plats studera hur kol- resp. tjära framställdes förr i tiden. Med enkla men sinnrika lösningar fick man god utdelning i form av tjära som exporterades.

Studiebesöket avrundades med vandring längs den för imponerande forsen ner till restaurangen på hotell Storforsen. Där åt gruppen en välsmakande lunch och utbytte tankar om vi hört och sett under dagen. Ett uppskattat studiebesök som gav mersmak.

(Text: NorrSen)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy