Skip to main content

Ny Yrkeshögskoleutbildning till Fastighetsförvaltare

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 15:41 CET

Ökat behov av fastighetsförvaltare

Byggkonjunkturen är fortsatt stark och arbetsgivarna i branschen är optimistiska angående utvecklingen det närmaste året. Bristen på bostäder är stor i hela landet och en växande befolkning leder till att behovet av bostäder ökar ytterligare. Den demografiska utvecklingen medför också stora behov av offentliga investeringar i form av ny- och ombyggnad av exempelvis skolor och sjukhus. Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer. Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året, vilket innebär att möjligheterna till arbete är goda.

Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd genomför regelbundet undersökningar i branschen vad gäller kompetensbehov. Den senaste undersökningen gjordes våren 2017 och där tillfrågades samtliga privata fastighetsbolag. I tillväxtregionerna finns ett stort rekryteringsbehov och då kompetensen är svår att finna sker den främsta rekryteringen från andra arbetsgivare. Enligt Fastun:s rapport finns det ett totalt rekryteringsbehov av Fastighetsförvaltare på 1554 st, varav 531 är pensionsavgångar och 1023 är nyrekryteringar.

  • Jobb, utbildning och bostäder är viktigt för en kommuns tillväxt. Vi på Rikshem är mycket glada över att Umeå nu får en utbildning i fastighetsförvaltning. Det är viktigt för fastighetsbranschen för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen i norra Sverige och för att fler personer nu kan få möjlighet att skaffa sig en bra utbildning i ett framtidsyrke, säger Anna-Karin Eriksson, regionchef norr på Rikshem.

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy