Skip to main content

Ny Yrkeshögskoleutbildning till Signaltekniker

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 15:48 CET

Trafikverket behöver utbilda 200 Signaltekniker under en 5-års period

Signaltekniker ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Arbetsuppgifterna handlar om underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Arbetet sker till stor del utomhus och i arbetslag. Signaltekniker arbetar hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det finns ett antal stora företag i branschen, men också några små företag.
Signaltekniker arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i en signalteknikers arbetsuppgifter.

Hela Norrland saknar grundutbildningar för signaltekniker. Behoven av signaltekniker i mellersta samt Norra Norrland är mycket stora, bland annat pga av de många satsningar som görs på infrastrukturen i denna del av Sverige. Inför ansökan har kontakta tagits med bland annat Trafikverket, InfraNord, VR Track och BDX som samtliga har stora behov av efterfrågad arbetskraft även i Norra delen av Sverige. Medelåldern bland nuvarande signaltekniker i regionen är hög, dels måste dessa ersättas med ny kompetens de kommande åren men även nyrekryteringar måste ske pga av allt mer underhåll av nuvarande järnvägssystem och förbättringar.

Trafikverket behöver utbilda 200 Signaltekniker under en 5-års period. 800 ställverk skall bytas ut fram till 2035. Under perioden 2020-2022 skall ca 20-25 signalställverk bytas ut på Malmbanan, dessutom krävs normalt underhåll på ställverken.

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.