Skip to main content

Nytt läromedel för tryggare fjällvistelse

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 09:00 CEST

Ett nytt läromedel ska höja svenska högstadieelevers kunskaper om friluftsliv i allmänhet och fjällvärlden i synnerhet. Genom praktiska moment ska även kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. Läromedlet, som är kostnadsfritt för skolorna, är utvecklat av Fjällsäkerhetsrådet, med stöd bland annat av pedagogisk expertis på Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Folkuniversitetet.

– Vi har länge sett ett behov av ett läromedel om fjällkunskap. Läromedlet är utformat efter läroplanens krav och ska ge eleverna kunskaper om fjällens olika miljöer och hur en trygg fjälltur kan planeras och genomföras, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Läromedlet – ”Friluftsliv i fjällen” – är ett webbaserat och kostnadsfritt undervisningsmaterial avsett för grundskolans årskurs 7 – 9. Det kan användas såväl i klassrumsmiljö, för att ge eleverna grundläggande kunskaper om den svenska fjällkedjan och dess kulturhistoria, som inför en tur i fjällen eller annan friluftsmiljö. Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt förmåga att lösa problem, något som särskilt framhålls i läroplanen (lgr11).

”Friluftsliv i fjällen” kan användas i sin helhet eller i delar. En introducerande del ger kunskaper om fjällkedjans känsliga miljö, skyddade områden samt djur- och växtliv. Här finns också ett avsnitt om samer och renskötseln. Därefter följer praktiskt inriktade delar om hur en fjällvistelse kan planeras och genomföras på ett säkert sätt.

I anslutning till undervisningsmaterialet finns en lärarhandledning. För lärare som planerar att genomföra en fjällvistelse med sina elever finns även en avgiftsbelagd handledarkurs kring fjällpedagogik, utvecklad av Folkuniversitet.

– Kursen ger praktiska kunskaper för trygga, lärorika och spännande utflykter i alla friluftsmiljöer. Vi hoppas och tror att intresset är stort bland lärare i hela Sverige, säger Mattias Jaktlund, verksamhetschef skolor på Folkuniversitetet.

”Friluftsliv i fjällen” lanseras den 31 augusti i samband med arrangemanget Fjällets dagar på Svenska Turistföreningens fjällstation i Storulvån i Jämtlandsfjällen. Läromedlet har utvecklats av Fjällsäkerhetsrådet i samarbete med pedagogisk expertis på Gymnastik- och Idrottshögskolan, Folkuniversitetet samt Naboer, ett utvecklingsbolag inom ramen för ett Interreg-samarbete mellan norska Tröndelag och Jämtlands län. Webbutbildningen kan man hitta på www.friluftslivifjallen.se.

För mer information

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket

Mobil: 076-115 16 79

per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

www.naturvardsverket.se

Mattias Jaktlund, verksamhetschef skolor på Folkuniversitetet

Telefon: 063-10 60 60

Mobil: 072-567 06 81

Mattias.jaktlund@folkuniversitetet

www.folkuniversitetet.se

Fjällsäkerhetsrådet består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Vår uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området. Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket.

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy