Siri Strand och Emma Westas Rödin sänder Pillerpodden live när Folkuniversitetet och Reginateatern öppnar REFUG den 1 november. Foto: Emma Tegler
Siri Strand och Emma Westas Rödin sänder Pillerpodden live när Folkuniversitetet och Reginateatern öppnar REFUG den 1 november. Foto: Emma Tegler

Pressmeddelande -

REFUG – tillflyktsorten som tar unga på allvar

Nu öppnas en ny mötesplats för unga vuxna i Uppsala. Refug. Ett forum för unga och deras tankar, ett forum för kunskap, eftertanke, energi och mod. En refug att stanna till vid i en vardag fylld av intryck.

Kunskap och engagemang
Bakom Refug står Folkuniversitetet och Reginateatern, som med projektmedel från Uppsala Kommun kan genomföra denna satsning. På Reginateaterns caféscen blir det föreläsningar och andra aktiviteter. Folkuniversitetet öppnar upp för samtal, eftertanke och engagemang. Alla ungdomar och unga vuxna i gymnasieåldern och upp till 25 år hälsas välkomna – oavsett bakgrund och aktuell livssituation.

- Att förstå sin omvärld, känna sammanhang och delaktighet i samhället är viktigt för den psykiska hälsan. Att unga engagerar sig i samhällsfrågor är dessutom viktigt för demokratin, säger Carin Aronsson på Folkuniversitetet. Vi vill att ungdomarna bidrar med sin egen kunskap och sina erfarenheter, i sann folkbildningsanda. Folkbildningsmetodik är demokrati i praktiken, man tar själv ansvar och påverkar sitt eget lärande. Kort sagt, man utvecklas, tillsammans med andra.

Refug – en tillflyktsort
Ordet refug härstammar från latinets refuʹgium ’tillflykt(sort) enligt Nationalencyklopedin. Refug blir en mötesplats för unga i Uppsala. Unga som behöver en paus i vardagen, som vill inspireras, tänka nytt eller bara vara.

Pillerpodden och Fake News
Satsningen rivstartar med att köra Pillerpoden Live på Reginateatern den 1 november. Senare i november kommer journalisten Joakim Medin och pratar kring Fake News.

- Vi tror det finns ett stort behov av Refug i Uppsala. En trivsam, trygg och tillåtande mötesplats mitt i centrala Uppsala där unga kan lära mer och diskutera aktuella frågor. Och framförallt ha roligt tillsammans. Ett forum som tar unga och ungas tankar på allvar! säger Maria Björk, Reginateatern.

För mer information, kontakta:

Carin Aronsson, Folkuniversitetet
018-68 00 41
carin.aronsson@folkuniversitetet.se

Maria Björk, Reginateatern
018-727 83 33
maria.bjork@uppsala.se

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Pressbilder finns här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.