Skip to main content

3 av 10 svenskar pratar aldrig om döden

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 13:20 CET

På Alla helgons dag tänder vi ljus på gravarna, men de flesta av oss undviker att prata om döden.

På lördag är det Alla helgons dag. En dag då vi tänder ljus på gravarna och minns de som lämnat det här livet. Det är också en helg som påminner oss om att döden finns. Men trots att döden är en ofrånkomlig del av livet undviker de flesta av oss att prata om den, visar en undersökning genomförd av begravningsbyrån Fonus.

I en undersökning från begravningsbyrån Fonus har svenska folket fått svara på frågan hur ofta de pratar om döden. Så många som tre av tio (29 %) säger att de aldrig pratar om sin egen eller en närståendes död. På frågan varför vi undviker ämnet svarar 44 % att det beror på ovana. 

– Många är rädda för döden, och det är lätt att tränga undan såna tankar. Jag tror att vi skulle må bättre av att ändå ge dessa tankar utrymme. Det kan vara viktigt att släppa in döden och att acceptera att livet inte är oändligt, säger Rebecca Svensson, leg. psykolog. Döden kommer, vare sig vi vill det eller inte. Genom att acceptera döden blir den inte lika skrämmande och det kan leda till ett större lugn, en mer positiv syn på saker och även ett liv fyllt av mer kärlek.

Alla helgons dag fortsätter att vara en av våra populäraste kyrkohögtider, trots konkurrens av Halloween med utklädningskläder och godis.

– Jag tror att vi behöver en högtid som handlar om att tillsammans minnas dem som stått oss nära, säger Peter Göransson på Fonus. Genom att tänka på dem som är borta, håller vi dem levande. Att minnas är på det viset ett sätt att trotsa döden. Det är ju också en fin stämning på kyrkogårdarna under allhelgonahelgen och i den gemenskapen så blir det också uppenbart att man inte är ensam - det finns en värme i det tycker jag!


För mer information kontakta gärna:

Peter Göransson, Marknadschef Fonus
Tel: 08-709 83 24, E-post: peter.goransson@fonus.se


UNDERSÖKNINGEN

Fråga: Hur ofta pratar du om din eller närståendes död med andra?

Varje dag: 1 %

En gång i veckan: 5 %

En gång i månaden: 14 %

En gång per kvartal: 20 %

En gång per år: 27 %

Aldrig: 29 %

Annat: 5 %

Fråga: Varför tror du att det uppfattas så dramatiskt att prata om döden?

Annat, nämligen: 3 %

Då måste man tänka på hur livet är utan en viss person: 20 %

Jag är själv rädd för att prata om döden: 5 %

Jag tror många är rädda för döden: 33 %

Jag tycker inte att det är dramatiskt att prata om döden: 34 %

Vi är inte vana att prata om döden: 44 %

Metod: Webbintervjuer
Fältinstitut: Norstat på deras slumpmässigt rekryterade Omnibus
Period: 13/5 – 23/5 2016

Antal IP: 1001 stycken mellan 18-79 år över hela Sverige

Fonus en koncern med två huvudområden: begravningsverksamhet och familjejuridik. Inom koncernen finns även en produktionsindustri för kistor och urnor. Totalt omsätter koncernen cirka 850 miljoner kronor och har runt 700 anställda på över 230 begravningskontor i Sverige, 33 juristkontor och 28 begravningskontor i Norge.