Skip to main content

Så skulle vi leva om livet snart tog slut

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 14:26 CET

”Lev livet som att varje dag var den sista”, är ett ofta upprepat budskap. Men hur skulle ett dödsbesked förändra vår syn på livet? I en ny undersökning från Fonus får svenska folket svara på just den frågan. Nästan varannan person skulle ägna mer tid med familjen, men få skulle sluta arbeta.

Många har nog funderat över hur man skulle använda sin tid om man visste att den var begränsad. En ny undersökning som begravningsbyrån Fonus låtit göra, visar att de flesta skulle ägna mer tid åt familjen. Många skulle också passa på att resa och försöka att förverkliga sina drömmar. Däremot är det få som skulle välja att sluta arbeta, bara 15 %.

– Vi har ofta en bild av hur vårt liv borde vara. Den är sällan helt genomtänkt, men vissa av oss går och är lite missnöjda med vardagen, säger psykolog Rebecca Svensson. Vid ett dödsbesked ställs saker på sin spets och man får ofta en djupare förståelse för vad som är dyrbart i livet, familjen, arbetet och vännerna. Vardagen kort och gott. Det förekommer också att de som drabbas av till exempel sjukdom men sedan tillfrisknar faktiskt uppskattar livet mer. I dödens närhet blir livet påtagligt.

Undersökningen visar att kvinnor och män gör liknande prioriteringar. En tredjedel av befolkningen skulle unna sig mera om det visste att de snart skulle dö. Men fler män än kvinnor svarar att de också skulle leva lite mer osunt. Kanske är det lättare att unna sig pizza, chips och öl om det ändå inte påverkar livslängden.

För mer information kontakta gärna:
Peter Göransson, Marknadschef Fonus
Tel: 08-709 83 24, E-post: peter.goransson@fonus.se

UNDERSÖKNINGEN

Antal IP: 1001 stycken mellan 18-79 år över hela Sverige
Metod: Webbintervjuer
Fältinstitut: Norstat på deras slumpmässigt rekryterade Omnibus
Period: 13/5 – 23/5 2016

Vi har sedan 1945 hjälpt våra kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning. Det har gett oss lång och stor erfarenhet av att utforma alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.