Skip to main content

Mer ekologiskt!

Nyhet   •   Feb 04, 2016 07:54 CET

Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar. Detta enligt den oberoende granskaren Ekoweb som har sammanställt de preliminära försäljningssiffrorna av ekologiska matvaror för 2015. I rapporten framgår att försäljningen ökat med 6 miljarder kronor jämfört med föregående år vilket är en försäljningsökning med 39 %. Med anledning av detta vill Food Safety dyka lite djupare i ämnet ekologisk produktion och informera om produktionssättet och samtidigt passa på att diskutera ekologisk- vs. konventionell produktion.

Ekologisk produktion

I en ekologisk produktion används inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Skadegörare och ogräs förhindras med hjälp av förebyggande metoder som till exempel en varierad växtföljd.

Istället för konstgjord näring får ekologiska grödor näring från stallgödsel, kvävefixerande växter, restprodukter från livsmedelsförädling eller annat organiskt material.

Ekologisk djurhållning kräver dokumenterad kunskap om djurskydd och djurhälsa. Djurens naturliga beteenden bejakas med strängare krav på foder, hur stor yta de kan röra sig på och utevistelse. Ett exempel på detta är att ekologiska höns inte får hållas i bur utan måste ges möjlighet att vandra fritt både inom- och utomhus.

Balans

I en ekologisk produktion är målet att hålla växt- och djurhållningen i balans. Således äter djuren i första hand foder som producerats på gården och växterna gödslas främst med gödsel från gårdens egna djur. Produktionen liknar därför ett kretslopp. Näringen cirkulerar runt från jorden, till grödorna, till djuren och tillbaka till jorden.

Eko vs. konventionell

Ekologisk- vs. konventionell produktion är ett omdiskuterat ämne. För att kunna föda jordens växande befolkning förespråkas den konventionella produktionen på grund av dess högre avkastning och lägre kostnader. Ekologisk produktion å andra sidan anses bättre på grund av utebliven kemikalieanvändning vilket gynnar både miljön och människors hälsa.

Frågan är komplex eftersom båda produktionssätten har för- och nackdelar. Diskussionen bör inte ses som ”svart eller vit”, båda produktionssätten behövs och en kombination är möjlig, ordet var som sagt balans.

Varför eko?

Eftersom eko är i fokus sammanfattas här de främsta anledningar till att ekotrenden vuxit.

  • Ny innovation förbättrar kvaliteten på ekologiska livsmedel genom exempelvis nya produkter och förpackningar
  • Mindre miljöpåverkan och ökad biologiskmångfald
  • Bättre hälsa genom minskade halter av kemikalier och bekämpningsmedel
  • Djuren har en viktig roll och behandlas med eftertanke


Vid frågor når du Food Safety på 08- 570 201 05 eller info@foodsafety.se

Följ oss på twitter, linkedin och instagram!
@FoodSafetyAB      info@foodsafety.se

Källor: ekoweb.nu & jordbruksverket.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy