Skip to main content

Ytterligare ett köttfusk!

Nyhet   •   Feb 10, 2016 12:44 CET

I dagarna upptäcktes att en ICA-butik mitt i centrala Göteborg har sålt gammalt kött. Köttförpackningarna som sålts av butiken har märkts om av leverantören genom att utgångsdatumet förlängts med 4 månader. Food Safety vill därför informera om nödvändigheten av leverantörsbedömningar.

Kött från samma leverantör hade tidigare i år återkallats av butiken på grund av mögel. Efter senaste upptäckten med datumfusket har butiken i Göteborg avslutat samarbetet med leverantören. Leverantören i fråga beklagar det som hänt och säger att åtgärder vidtagits.

Leverantörsbedömningar

För att undvika att saker som denna inträffar gäller det att hålla koll på sina leverantörer. Du som inköpare ansvarar för att det du köper uppfyller rådande lag- och företagskrav. Därför bör varje leverantör genomgå en noggrann bedömning innan samarbete inleds.

Lättast görs en leverantörsbedömning genom att följa en färdig dokumentmall utformad efter de krav som ställs av dig som inköpare. Specifika leverantörskrav för olika certifieringar framgår tydlig av certifieringen.

Nedan följer en lista på de grundpunkter som bör finnas med i en leverantörsbedömning:

 • Företag
  Fakta om företaget/leverantören man köper från; namn, adress, telefonnummer och kontaktperson?
 • Företagsfakta
  Fakta om leverantören; bolagsform, ägare, vilka är personalen och vilken utbildning har de?
 • Aktuell leverantörsförmåga
  Vilka resurser finns för den leverans man önskar, finns tillräckliga leverans- och personalresurser och hur stor är leveranskapaciteten?
 • Leverantörsbedömning
  Har leverantören något certifikat, kan de lämna referenser?
 • Kvalitetsledningssystem
  I livsmedelsbranschen är det viktigt att leverantören i fråga arbetar efter HACCP-principerna, be att få se leverantörens HACCP-plan. Fråga efter kvalitetspolicy, vilka rutiner som finns för inköp, mottagningskontroll, behandling av avvikelser och system för korrigerande åtgärder?
 • Personligt besök
  Besök gärna din nya leverantör och kolla hur produktionen ser ut.

Vid frågor når du Food Safety på 08- 570 201 05 eller info@foodsafety.se

Följ oss på twitter, linkedin och instagram!
@FoodSafetyAB      info@foodsafety.se

Källor: göteborgsposten.se & sbuf.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy