Media no image

Tre av fyra anser att skolan ska lära ut om pensioner

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 15:26 CET

Nio av tio svenskar mellan 25 och 65 år anser att privatekonomi borde vara en del i skolundervisningen. En klar majoritet anser också att pensionskunskap borde läras ut i skolan. Det visar en ny undersökning från Fora.

Det är ingen nyhet att många tycker att det är svårt, tråkigt och ångestfyllt med pensionsfrågor och därför drar sig för att se över sin situation. Att Foras undersökning nu visar att folk vill lära sig mer om pension i skolan är positivt.

Foras undersökning visar att 91 procent instämmer helt eller delvis i att privatekonomi bör ingå i skolundervisningen. En klar majoritet, 75 procent, anser att även pensionskunskap borde ingå.Personer med endast grundskoleutbildning instämmer i högre grad både när det gäller privatekonomi och pensionskunskap, jämfört med personer med högre utbildning. Personer i åldern 55-65 år instämmer också i högre grad (85 procent) att pensionsfrågor borde finnas med i undervisningen.

-Resultatet är inte oväntat. Många som ringer till oss och ställer frågor gör det när pensionsåldern närmar sig. Men då är det egentligen för sent att göra något åt sin pension. Det är bra om man redan tidigt i yrkeslivet får upp ögonen för att det finns något som heter tjänstepension och förstår vad det är, säger Bodil Nelsson, Chef för Partsrelationer och Produkt på Fora.

-Genom att vara en del av nätverket ”Gilla Din Ekonomi” som drivs av Finansinspektionen bidrar Fora till att fler får viktig kunskap kring hur pensioner fungerar, avslutar Bodil Nelsson.

I undersökningen ställdes också frågan om hur man vill lära sig mer om pensionsfrågor.

I topp hamnar personligt möte med rådgivare (41 procent) tätt följt av en mobilapp som enkelt räknar ut pensionen (38 procent). 26 procent svarade kurs via arbetsgivaren.

Frågorna som ställdes

Fråga: I vilken grad instämmer du i följande:

Jag tycker att privatekonomi borde vara en del i undervisningen

Instämmer helt 64 %
Instämmer delvis 27 %
Varken instämmer eller tar avstånd 6 %
Tar delvis avstånd 2 %
Tar helt avstånd 1 %
Jag tycker att pensionskunskap borde vara en del i undervisningen
Instämmer helt 41 %
Instämmer delvis 34 %
Varken instämmer eller tar avstånd 16 %
Tar delvis avstånd 5 %
Tar helt avstånd 3 %

Fråga: Hur skulle du vilja lära dig mer om pensionsfrågor?

(Flera alternativt har kunnat anges)

Personligt möte med rådgivare 41 %
App i mobilen som enkelt räknar ut din pension 38 %
Kurs via arbetsgivare 26 %
TV-program som lär ut pension 14 %
Chatta med experter om pension 5 %
Datorspel som lär ut om pension 2 %
Kunskapstävlingar om pension 1 %
Annat 4 %
Inget av ovanstående 13 %


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i september 2017 av Novus på uppdrag av Fora. 1003 personer i åldrarna 25-65 besvarade frågorna. Undersökningen gjordes via webbintervjuer bland Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om Fora
Fora är en del av det system som skapar trygghet för anställda, företag och samhället i stort. Vi är en neutral länk på den svenska arbetsmarknaden som varje år förmedlar drygt 16 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till ett 40 tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Vårt uppdrag är att säkerställa att kollektivavtalade förmåner blir korrekt hanterade, beräknade, fakturerade och överförda.Med erfarenhet, expertis och effektiva processer ser vi till att skapa värde för våra kunder genom att realisera kollektivavtalade lösningar åt arbetsmarknadens parter.

Om Gilla Din Ekonomi
Gilla Din Ekonomi är ett initiativ från Finansinspektionen. Det är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar i frågor om privatekonomisk folkbildning och utbildar i privatekonomi.


För mer information kontakta gärna


Bodil Nelsson

Chef Partsrelationer och Produkt
Direkt: 08-7874568
Mobil: 070-6106340
E-post: bodil.nelsson@fora.se

Emelie Gustafsson
Presskommunikatör
Direkt: 08-7874687
Mobil: 070-8146480
E-post: emelie.gustafsson@fora.se


Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse. www.fora.se

Nio av tio svenskar mellan 25 och 65 år anser att privatekonomi borde vara en del i skolundervisningen. En klar majoritet anser också att pensionskunskap borde läras ut i skolan. Det visar en ny undersökning från Fora.

Läs vidare »
Xbj19w2coicplr9s8al0

Många söker nu vinterns säsongsjobb – kom ihåg att kolla försäkringsskyddet

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 13:53 CEST

Nu pågår rekrytering av tusentals medarbetare till vintersäsongen, allt från skidlärare till restaurangpersonal. Men glädjen över ett säsongsjobb i vinter kan istället bli en dyrköpt erfarenhet för den som har glömt att kolla försäkringsskyddet. Vad händer om olyckan är framme, är du försäkrad? Här är en enkel checklista som gör dig lite tryggare inför vinterjobbet.

Y4upr4cxzfb4gl4hqotx

Messiah Hallberg tipsar om Tinder och tjänstepension

Nyheter   •   Sep 06, 2017 12:21 CEST

För att uppmärksamma vikten av att ha tjänstepension lanserar aktörerna bakom Tjänstepensionens dag en kampanj. I fyra humoristiska filmer sätter komikern Messiah Hallberg fokus på tjänstepension. Genomgående tema är att det finns att lära över generationsgränserna.

Lezjlasqqxqtztmv7qge

Nu får 2,5 miljoner personer sina pensionsbesked

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:32 CEST

Under april, maj och juni skickar Fora ut pensionsbesked till alla som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Det rör sig om cirka 2,5 miljoner personer. Pensionsbeskedet innehåller information om vilken årslön arbetsgivaren har rapporterat, hur värdet av pensionskapitalet har förändrats, vilken pensionsförvaltare man har samt om man har efterlevandeskydd.

Media no image

Fora ansluter sig till Kivra

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 07:30 CEST

Majoriteten av Sveriges stora avsändare är nu anslutna till Kivra. Senast i raden av företag att ansluta sig är Fora som nu erbjuder sina privatkunder möjligheten att få sin post digitalt, istället för hem i brevlådan.

Kivra är Sveriges säkra digitala infrastruktur för viktig kundkommunikation. Över en miljon personer i Sverige använder redan Kivra och över 900 företag och myndigheter skickar idag sin post digitalt via Kivra. Fora ansluter sig till den digitala brevlådan Kivra via CGI:s tjänster för smart dokumenthantering, vilket innebär att de på ett enkelt sätt kan ställa om från papperspost till säker och hållbar digital post.

”Anslutningen till Kivra är ett naturligt led i Foras strävan efter en mer säker och hållbar, digital kommunikation. Vi kommer i ett första steg att erbjuda våra privatkunder möjligheten att få sin post digitalt och det fina är att vi får effekt från dag ett, då hundratusentals av våra kunder redan använder tjänsten”, säger Christina Schiller, chef för Marknad och Kommunikation på Fora.

”Vi är väldigt stolta över att Fora valt att samarbeta med oss då de vill erbjuda sina kunder enkla lösningar som ska förenkla vardagen. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete”, säger Stefan Krook, VD Kivra.


Vid frågor, kontakta

Christina Schiller, chef för Marknad och Kommunikation på Fora, 08-787 46 74 eller christina.schiller@fora.se

Stefan Krook, VD, Kivra, tel: 070 111 12 13 eller stefan.krook@kivra.com


Om Fora
Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras fyra miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar cirka 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse.

Skicka post via Kivra
Gör som majoriteten av Sveriges största B2C-företag och kom igång med digitala utskick via Kivra. Fyll i dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig! Du får direkt ett mailsvar med telefonnummer till våra områdesansvariga.

Om Kivra
Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Över en miljon personer i Sverige använder redan Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om till digital post växer nu snabbt. Namnet Kivra är ett anagram på arkiv (kastar du om bokstäverna i Kivra kan du bilda ordet arkiv), i takt med att fler avsändare ansluter sig kommer du automatiskt att kunna ta emot, hantera och arkivera mer och mer av din post i Kivra.

Kivra ägs av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal.

Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse. www.fora.se

Majoriteten av Sveriges stora avsändare är nu anslutna till Kivra. Senast i raden av företag att ansluta sig är Fora som nu erbjuder sina privatkunder möjligheten att få sin post digitalt, istället för hem i brevlådan.

Läs vidare »
Bwe5tnqhe77wnhg9wj1z

Kolla ditt försäkringsskydd på sommarjobbet

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 09:00 CET

Nu söker företag personal till sommarsäsongen, allt från guider till glassförsäljare. Det rör sig om flera tusen säsongsanställda. Men glädjen över ett sommarjobb kan istället bli en dyrköpt erfarenhet om man glömt att kolla försäkringsskyddet. Vad händer om olyckan är framme, är du försäkrad? Här är en enkel checklista som gör det lite tryggare inför sommarjobbet.

Media no image

AMF utsett till ickevalsbolag i Avtalspension SAF-LO

Nyheter   •   Nov 21, 2016 17:13 CET

Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare för det fall den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp. 

Parterna är vidare överens om att öka informationen kring Avtalspension SAF-LO till dem som inte väljer försäkringsgivare. Detta kommer att ske dels genom särskild information om möjligheten att välja annat försäkringsbolag tillsammans med det årliga pensionsbeskedet från Fora, dels genom en riktad information på hösten varje år. Denna information ges till dem som tjänar in premier och är 35 år eller äldre men har mer än 3 år kvar till pensionsåldern enligt Avtalspension SAF-LO.

För mer information kontakta:
Bodil Nelsson
Chef Partsutveckling Fora
Tel: 08-787 45 68
E-post: bodil.nelsson@fora.se

Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare för det fall den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp.

Läs vidare »
Media no image

Nytt valbart alternativ inom Avtalspension SAF-LO

Nyheter   •   Nov 01, 2016 11:29 CET

SEB Pension och Försäkring kommer att från och med 2017 års premier vara ett nytt valbart alternativ för traditionell försäkring inom Avtalspension SAF-LO tillsammans med Alecta, AMF och Folksam Liv. Under 2017 kommer den försäkrade att kunna jämföra alla de valbara alternativen inklusive traditionell försäkring i SEB i Pensionsvalshjälpen på fora.se.

SEB Pension och Försäkring kommer att fr o m 2017 års premier vara ett nytt valbart alternativ för traditionell försäkring inom Avtalspension SAF-LO tillsammans med Alecta, AMF och Folksam Liv. Under 2017 kommer den försäkrade att kunna jämföra alla de valbara alternativen inklusive traditionell försäkring i SEB i Pensionsvalshjälpen på fora.se.

Läs vidare »
Media no image

Visste du att många anställda vill ha information om tjänstepensionen från sin arbetsgivare?

Nyheter   •   Sep 27, 2016 16:02 CEST

Många anställda vill svar på sina frågor om tjänstepension från sin arbetsgivare. Till Tjänstepensionens Dag, som är idag den 27 september, har Fora därför sammanställt frågor och svar som stöd till arbetsgivare. Allt kan laddas ned från fora.se (företag)

För anställda finns det dessutom en egen informationssida på fora.se där man kan ladda ned nyttig och lättförståelig information (privat)

För mer information:
Caroline Frisell, pressansvarig Fora
tel: 070-351 38 63
caroline.frisell@fora.se

Visste du att många anställda vill ha information om tjänstepensionen från sin arbetsgivare? Till Tjänstepensionens Dag, som är idag den 27 september, har Fora därför sammanställt frågor och svar som stöd till arbetsgivare. Finns på fora.se. Där finns även särskilt framtagen information till anställda.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatt stort intresse för Avtalspension SAF-LO

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 11:09 CEST

Intresset för att vara valbart bolag inom tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO är fortsatt stort. Samtliga bolag som idag är valbara har accepterat de ändringar i anslutningsvillkoren som gäller från och med nästa år och fortsätter därmed att vara ett alternativ för de 1,3 miljoner försäkrade att placera sina pensionspremier hos. Det har även kommit in en ansökan från ytterligare ett bolag om att bli valbart för traditionell försäkring från och med 2017.

Igår var det sista dag för de valbara bolagen inom Avtalspension SAF-LO att lämna besked om de accepterar ändringarna i anslutningsvillkoren och därmed kommer fortsätta att vara valbara inom tjänstepensionen från och med nästa år. Det var även sista dag för nya bolag att lämna in sin ansökan om att bli valbara. Samtliga bolag som idag är valbara har meddelat att de accepterar villkorsändringarna och ett nytt bolag har skickat in ansökan om att bli det med sin traditionella försäkring from 2017. Idag omfattas 1,3 miljoner personer av Avtalspension SAF-LO och för 2015 har det hittills förts över 15,8 miljarder i premier från arbetsgivare till pensionsbolagen.

- Vi ser ett fortsatt stort intresse för Avtalspension SAF-LO. Samtliga bolag vill fortsätta att vara valbara och ett nytt bolag har skickat sin ansökan. De försäkrade kan känna sig trygga i att det finns en kontinuitet för deras tjänstepension, säger Bodil Nelsson, chef partsutveckling på Fora.

Nästa steg är att Pensionsnämnden, som består av representanter från LO och Svenskt Näringsliv, utvärderar ansökan från det nya bolaget. Om bolaget med sin produkt uppfyller villkoren godkänns det som valbart. Detta väntas stå klart i slutet av september.

Alecta, AMF och Folksam Liv som idag har valbara traditionella försäkringar, samt det bolag som nu ansökt om att bli valbart, har även möjlighet att delta i upphandlingen av ickevalsalternativet inom Avtalspension SAF-LO. År 2015 fanns ca 70 procent av hela beståndet inom Avtalspension SAF-LO inom ickevalsalternativet. Idag är ickevalsalternativet en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.

De fyra bolagen får en offertförfrågan skickad till sig under september och har sedan fyra veckor på sig att svara på den. Mer information om upphandlingen kommer under september månad. Upphandlingen väntas vara klar i slutet av november.

Följande bolag har accepterat villkorsändringarna och fortsätter att vara valbara från och med 2017:

Traditionell försäkring

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam Liv

Fondförsäkring

 • AMF
 • Danica Pension
 • Folksam LO Pension
 • Handelsbanken Liv
 • Länsförsäkringar Fondliv
 • Movestic Liv & Pension
 • Nordea Liv & Pension
 • SEB
 • SPP
 • Swedbank Försäkring

Mer information om anslutningen finns på www.fora.se/anslutning


För mer information kontakta:

Bodil Nelsson
Chef Partsutveckling Fora
Tel: 08-787 45 68
E-post:bodil.nelsson@fora.se

Fakta
Idag omfattas 1,3 miljoner personer av Avtalspension SAF-LO, totalt har 3,4 miljoner någon gång omfattats. År 2015 fanns ca 70 procent av hela beståndet inom Avtalspension SAF-LO inom ickevalsalternativet. För 2015 har det hittills förts över 15,8 miljarder i premier från arbetsgivare till pensionsbolagen.

Pensionsnämnden består av representanter från Svenskt Näringsliv och LO. Fora ansvarar för administrationen av anslutningen av valbara bolag och upphandlingen av icke-valsalternativet.

Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse. www.fora.se

Intresset för att vara valbart bolag inom tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO är fortsatt stort. Samtliga bolag som idag är valbara har accepterat de ändringar i anslutningsvillkoren som gäller från och med nästa år och fortsätter därmed att vara ett alternativ för de 1,3 miljoner försäkrade att placera sina pensionspremier hos. Det har även kommit in en ansökan från ytterligare ett bolag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • tf. Pressansvarig
 • emelie.gustafsson@fora.se
 • 08-7874687
 • 070-8146480

Om Fora AB

Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda.

Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse.

Adress

 • Fora AB
 • Sveavägen 44
 • 101 56 Stockholm
 • Sverige

Länkar