Bara två av tio pratar om tjänstepension vid anställningsintervjun

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 11:46 CEST

Trots att tjänstepension blir allt viktigare för den totala pensionen är det något som sällan tas upp vid anställningsintervjuer. Bara 18 procent av svenskar i arbetsför ålder uppger att den de pratade med vid senaste anställningsintervjun tog upp tjänstepension. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.

Det var andra året i rad som Sifo ställde frågan om man pratat om tjänstepension vid anställningsintervjun. I år uppgav en procentenhet fler att man pratat om tjänstepension.

”Det borde vara lika självklart att prata tjänstepension som det är att prata lön under anställningsintervjun. Det ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse eftersom att det är den viktigaste anställningsförmånen. Lönesamtalet är också ett utmärkt tillfälle för arbetsgivaren att lyfta fram och sätta tjänstepensionen i ett sammanhang med sina anställda. Att tydliggöra kopplingen mellan lön och pension är viktigt ur flera aspekter och med en löneökning ökar ju också avsättningen till tjänstepension”, säger Thomas Billberger, pensionsexpert på Fora.

Det är vanligare bland män (19 procent) än kvinnor (16 procent) att prata om tjänstepension vid anställningsintervjun. Antalet kvinnor har ökat något jämfört med förra året. När det gäller ålder så är det något fler i åldrarna 30 till 49 år (21 procent) som pratat tjänstepension. I storstadsområden (22 procent) tar man oftare upp tjänstepension vid intervjun jämfört med övriga landet. Anställda i den privata sektorn uppger i högre grad (29 procent) än anställda i den offentliga sektorn (10 procent) att man pratat om tjänstepension.

”Att 29 procent av anställda i privat sektor uppger att de pratade om tjänstepensionen i senaste anställningsintervjun och att motsvarande siffra i offentlig sektor endast är 10 procent kan ha att göra med att kollektivavtal och tjänstepension är en självklarhet i offentlig sektor, men inte garanterad i privat sektor. Det finns en poäng för alla arbetsgivare att lyfta frågan om tjänstepension för fler behöver känna att de har bättre koll på vad arbetsgivaren faktiskt sätter av. Det handlar om mycket pengar i slutändan och det är den viktigaste anställningsförmånen", säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Billberger Pensionsspecialist, Fora
Mobil: 0709-107 332
E-post: thomas.billberger@fora.se

Emma Persson Privatekonom, Länsförsäkringar
Mobil: 0761-092730
E-post: emma.persson@lansforsakringar.se

Om Fora
Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare gör valen kring sin tjänstepension hos Fora. Foras roll är också att underlätta för arbetsgivare och pensionsförvaltare att administrera Avtalspension SAF-LO. Varje år förmedlar Fora drygt 17 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till ett 40-tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och drivs utan eget vinstintresse. www.fora.se

Trots att tjänstepension blir allt viktigare för den totala pensionen är det något som sällan tas upp vid anställningsintervjuer. Bara 18 procent av svenskar i arbetsför ålder uppger att den de pratade med vid senaste anställningsintervjun tog upp tjänstepension. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.

Läs vidare »

17 miljarder till svenska arbetare

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:51 CEST

Under april - juni skickar Fora ut pensionsbesked till alla som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Det rör sig totalt om 2,6 miljoner personer. 2017 fördes 17 miljarder kronor över i premier till Avtalspension SAF-LO. Det totala värdet av de försäkrades kapital har ökat från 317 miljarder 2016 till 334 miljarder kronor 2017.

Dags att söka sommarjobb – kom ihåg att kolla försäkringarna

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 09:00 CET

Arbetsgivarna börjar sina rekryteringar till sommarjobben allt tidigare. För den som vill sommarjobba är det nu dags att börja söka jobb. Enligt Arbetsförmedlingen har rekordmånga sommarjobb anmälts hittills. Men mitt i glädjeruset över ett sommarjobb gäller det att komma ihåg att kolla försäkringsskyddet. Fora har sammanställt en enkel checklista som gör det lite tryggare inför sommarjobbet.

Sex av tio vet inte vad som händer med tjänstepensionen om man dör före 65 år

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 17:07 CET

Vad händer med pengarna som betalats in till tjänstepension om man dör före 65 års ålder? Sex av tio svenskar i åldrarna 25 till 65 år svarar att de inte vet. Kvinnor är i majoritet bland dem. Det visar en ny undersökning från Fora, valcentral för Avtalspension SAF-LO.

Åtta av tio känner till om de har tjänstepension men få vet vad den innebär

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 10:22 CET

Drygt åtta av tio svenskar i åldrarna 25 till 65 år vet om de har tjänstepension eller inte via sin anställning. En tredjedel upplever dock att de har dålig kunskap om sin tjänstepension och vad den kommer att innebära för den totala pensionen. Det visar en ny undersökning från Fora.

I Sverige har de flesta en tjänstepension och undersökningen pekar på att en klar majoritet, 85 procent, känner till om de omfattas av tjänstepension. Men undersökningen visar också att det finns en osäkerhet bland många om vad detta innebär. En dryg tredjedel, 34 procent, uppger att de har dålig kunskap om sin tjänstepension och vad den kommer att innebära när de går i pension.

- Det är positivt att så många känner till om de har tjänstepension men samtidigt oroväckande att en så stor del upplever sig ha dålig kunskap om tjänstepensionens betydelse för den framtida pensionen, säger Thomas Billberger, pensionsspecialist på Fora.

Undersökningen visar också på att kvinnor i högre grad uppger att de har dålig kunskap om sin tjänstepension (39 procent), medan män i högre grad uppger att de har bra kunskap (37 procent). Kunskapen tycks också öka med åldern. Personer i åldern 55 till 65 uppger i högre grad att de har bra kunskap (39 procent), medan de som är mellan 25 till 34 år uppger att de har dålig kunskap (46 procent).

- Att intresset för och kunskapen kring pension ökar med åldern är naturligt men det vore bra om också fler yngre engagerade sig i sin pension. Att tidigt skapa sig en uppfattning om sin pension och de val som står till buds är en bra investering för framtiden, säger Thomas Billberger.

- Mitt främsta tips för en bra framtida pension får ändå bli att jobba hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, då kan man vara säker på att man får tjänstepension. För den som vill få koll på sin egen pension så kan www.minpension.se vara ett bra sätt att komma igång. Där finns samlade uppgifter och information kring allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande, berättar Thomas Billberger.

Om Fora
Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare gör valen kring sin tjänstepension hos Fora. Foras roll är också att underlätta för arbetsgivare och pensionsförvaltare att administrera Avtalspension SAF-LO. Varje år förmedlar Fora drygt 16 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till ett 40-tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och drivs utan vinstintresse, vilket innebär att Fora kan agera neutral informationslänk mellan individer och valbara pensionsbolag.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i september 2017 av Novus på uppdrag av Fora. 1003 personer i åldrarna 25-65 besvarade frågorna. Undersökningen gjordes via webbintervjuer bland Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Frågorna som ställdes

Fråga: I Sverige har de flesta tjänstepension. Vet du om du har tjänstepension via din anställning?

Ja 85 %
Nej   6 %
Vet ej/ej relevant   9 %
Fråga: Hur bra kunskap har du om din tjänstepension och vad den kommer att innebära för dig när du går i pension?
Mycket bra kunskap      6 %
Bra kunskap    24 %
= 30 %
Varken bra eller dålig kunskap 36 %
Dålig kunskap    26 %
Mycket dålig kunskap      8 %
= 34 %


För mer information kontakta gärna
Thomas Billberger Pensionsspecialist
Direkt: 08-787 40 81
Mobil: 0709-107 332
E-post: thomas.billberger@fora.se

Emelie Gustafsson
Presskommunikatör
Direkt: 087874687
Mobil: 0708146480
E-post: emelie.gustafsson@fora.se

Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse. www.fora.se

​Drygt åtta av tio svenskar i åldrarna 25 till 65 år vet om de har tjänstepension eller inte via sin anställning. En tredjedel upplever dock att de har dålig kunskap om sin tjänstepension och vad den kommer att innebära för den totala pensionen. Det visar en ny undersökning från Fora.

Läs vidare »

Tre av fyra anser att skolan ska lära ut om pensioner

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 15:26 CET

Nio av tio svenskar mellan 25 och 65 år anser att privatekonomi borde vara en del i skolundervisningen. En klar majoritet anser också att pensionskunskap borde läras ut i skolan. Det visar en ny undersökning från Fora.

Det är ingen nyhet att många tycker att det är svårt, tråkigt och ångestfyllt med pensionsfrågor och därför drar sig för att se över sin situation. Att Foras undersökning nu visar att folk vill lära sig mer om pension i skolan är positivt.

Foras undersökning visar att 91 procent instämmer helt eller delvis i att privatekonomi bör ingå i skolundervisningen. En klar majoritet, 75 procent, anser att även pensionskunskap borde ingå.Personer med endast grundskoleutbildning instämmer i högre grad både när det gäller privatekonomi och pensionskunskap, jämfört med personer med högre utbildning. Personer i åldern 55-65 år instämmer också i högre grad (85 procent) att pensionsfrågor borde finnas med i undervisningen.

-Resultatet är inte oväntat. Många som ringer till oss och ställer frågor gör det när pensionsåldern närmar sig. Men då är det egentligen för sent att göra något åt sin pension. Det är bra om man redan tidigt i yrkeslivet får upp ögonen för att det finns något som heter tjänstepension och förstår vad det är, säger Bodil Nelsson, Chef för Partsrelationer och Produkt på Fora.

-Genom att vara en del av nätverket ”Gilla Din Ekonomi” som drivs av Finansinspektionen bidrar Fora till att fler får viktig kunskap kring hur pensioner fungerar, avslutar Bodil Nelsson.

I undersökningen ställdes också frågan om hur man vill lära sig mer om pensionsfrågor.

I topp hamnar personligt möte med rådgivare (41 procent) tätt följt av en mobilapp som enkelt räknar ut pensionen (38 procent). 26 procent svarade kurs via arbetsgivaren.

Frågorna som ställdes

Fråga: I vilken grad instämmer du i följande:

Jag tycker att privatekonomi borde vara en del i undervisningen

Instämmer helt 64 %
Instämmer delvis 27 %
Varken instämmer eller tar avstånd 6 %
Tar delvis avstånd 2 %
Tar helt avstånd 1 %
Jag tycker att pensionskunskap borde vara en del i undervisningen
Instämmer helt 41 %
Instämmer delvis 34 %
Varken instämmer eller tar avstånd 16 %
Tar delvis avstånd 5 %
Tar helt avstånd 3 %

Fråga: Hur skulle du vilja lära dig mer om pensionsfrågor?

(Flera alternativt har kunnat anges)

Personligt möte med rådgivare 41 %
App i mobilen som enkelt räknar ut din pension 38 %
Kurs via arbetsgivare 26 %
TV-program som lär ut pension 14 %
Chatta med experter om pension 5 %
Datorspel som lär ut om pension 2 %
Kunskapstävlingar om pension 1 %
Annat 4 %
Inget av ovanstående 13 %


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i september 2017 av Novus på uppdrag av Fora. 1003 personer i åldrarna 25-65 besvarade frågorna. Undersökningen gjordes via webbintervjuer bland Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om Fora
Fora är en del av det system som skapar trygghet för anställda, företag och samhället i stort. Vi är en neutral länk på den svenska arbetsmarknaden som varje år förmedlar drygt 16 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till ett 40 tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Vårt uppdrag är att säkerställa att kollektivavtalade förmåner blir korrekt hanterade, beräknade, fakturerade och överförda.Med erfarenhet, expertis och effektiva processer ser vi till att skapa värde för våra kunder genom att realisera kollektivavtalade lösningar åt arbetsmarknadens parter.

Om Gilla Din Ekonomi
Gilla Din Ekonomi är ett initiativ från Finansinspektionen. Det är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar i frågor om privatekonomisk folkbildning och utbildar i privatekonomi.


För mer information kontakta gärna


Bodil Nelsson

Chef Partsrelationer och Produkt
Direkt: 08-7874568
Mobil: 070-6106340
E-post: bodil.nelsson@fora.se

Emelie Gustafsson
Presskommunikatör
Direkt: 08-7874687
Mobil: 070-8146480
E-post: emelie.gustafsson@fora.se


Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse. www.fora.se

Nio av tio svenskar mellan 25 och 65 år anser att privatekonomi borde vara en del i skolundervisningen. En klar majoritet anser också att pensionskunskap borde läras ut i skolan. Det visar en ny undersökning från Fora.

Läs vidare »

Många söker nu vinterns säsongsjobb – kom ihåg att kolla försäkringsskyddet

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 13:53 CEST

Nu pågår rekrytering av tusentals medarbetare till vintersäsongen, allt från skidlärare till restaurangpersonal. Men glädjen över ett säsongsjobb i vinter kan istället bli en dyrköpt erfarenhet för den som har glömt att kolla försäkringsskyddet. Vad händer om olyckan är framme, är du försäkrad? Här är en enkel checklista som gör dig lite tryggare inför vinterjobbet.

Messiah Hallberg tipsar om Tinder och tjänstepension

Nyheter   •   Sep 06, 2017 12:21 CEST

För att uppmärksamma vikten av att ha tjänstepension lanserar aktörerna bakom Tjänstepensionens dag en kampanj. I fyra humoristiska filmer sätter komikern Messiah Hallberg fokus på tjänstepension. Genomgående tema är att det finns att lära över generationsgränserna.

Nu får 2,5 miljoner personer sina pensionsbesked

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:32 CEST

Under april, maj och juni skickar Fora ut pensionsbesked till alla som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Det rör sig om cirka 2,5 miljoner personer. Pensionsbeskedet innehåller information om vilken årslön arbetsgivaren har rapporterat, hur värdet av pensionskapitalet har förändrats, vilken pensionsförvaltare man har samt om man har efterlevandeskydd.

Fora ansluter sig till Kivra

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 07:30 CEST

Majoriteten av Sveriges stora avsändare är nu anslutna till Kivra. Senast i raden av företag att ansluta sig är Fora som nu erbjuder sina privatkunder möjligheten att få sin post digitalt, istället för hem i brevlådan.

Kivra är Sveriges säkra digitala infrastruktur för viktig kundkommunikation. Över en miljon personer i Sverige använder redan Kivra och över 900 företag och myndigheter skickar idag sin post digitalt via Kivra. Fora ansluter sig till den digitala brevlådan Kivra via CGI:s tjänster för smart dokumenthantering, vilket innebär att de på ett enkelt sätt kan ställa om från papperspost till säker och hållbar digital post.

”Anslutningen till Kivra är ett naturligt led i Foras strävan efter en mer säker och hållbar, digital kommunikation. Vi kommer i ett första steg att erbjuda våra privatkunder möjligheten att få sin post digitalt och det fina är att vi får effekt från dag ett, då hundratusentals av våra kunder redan använder tjänsten”, säger Christina Schiller, chef för Marknad och Kommunikation på Fora.

”Vi är väldigt stolta över att Fora valt att samarbeta med oss då de vill erbjuda sina kunder enkla lösningar som ska förenkla vardagen. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete”, säger Stefan Krook, VD Kivra.


Vid frågor, kontakta

Christina Schiller, chef för Marknad och Kommunikation på Fora, 08-787 46 74 eller christina.schiller@fora.se

Stefan Krook, VD, Kivra, tel: 070 111 12 13 eller stefan.krook@kivra.com


Om Fora
Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras fyra miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar cirka 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse.

Skicka post via Kivra
Gör som majoriteten av Sveriges största B2C-företag och kom igång med digitala utskick via Kivra. Fyll i dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig! Du får direkt ett mailsvar med telefonnummer till våra områdesansvariga.

Om Kivra
Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Över en miljon personer i Sverige använder redan Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om till digital post växer nu snabbt. Namnet Kivra är ett anagram på arkiv (kastar du om bokstäverna i Kivra kan du bilda ordet arkiv), i takt med att fler avsändare ansluter sig kommer du automatiskt att kunna ta emot, hantera och arkivera mer och mer av din post i Kivra.

Kivra ägs av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal.

Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse. www.fora.se

Majoriteten av Sveriges stora avsändare är nu anslutna till Kivra. Senast i raden av företag att ansluta sig är Fora som nu erbjuder sina privatkunder möjligheten att få sin post digitalt, istället för hem i brevlådan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • emxveldbiedm.gkduslptajwfsvjsoeyn@aufobiraog.slietu
  • 08-7874687
  • 0736-897714

Om Fora AB

Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda.

Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse.

Adress

  • Fora AB
  • Sveavägen 44
  • 101 56 Stockholm
  • Sverige

Länkar