Skip to main content

Taggar

Forbo Flooring Systems Hållbarhetsarbet & Mål 2017

Vi på Forbo vill leda den hållbara utvecklingen och jobbar ständigt för att hjälpa våra kunder med golvval som minskar klimatpåverkan. Vårt hållbarhetsarbete bygger på FN:s hållbarhetsprinciper med fokus på people, planet, profit. På www.forbo-flooring.se/hallbarhet kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i alla dess delar.

Forbo Flooring Systems Sustainability Report 2015

Forbo Flooring Systems internationella hållbarhetsredovisning för 2015.