Skip to main content

Utvärdering av projekt med kroppsterapi

Blogginlägg   •   Jan 18, 2017 10:00 CET

Kroppsterapi som terapiform.

På Förenade Care Victoria vård- och omsorgsboende i Malmö har Réka Szakács leg. sjukgymnast och Marianne Nörremöller-Larsson beröringspedagog arbetat med Kroppsterapi sedan 2015. Huvudmotivet var att de sökte nya möjligheter som skulle kunna hjälpa patienter till ökad rörlighet. Kroppsterapin består av dels taktil stimulering samt rörelseterapi.

Uppföljningen av Kroppsterapi som terapiform visade att patienten blev avslappnad. Detta bidrog till att patienten blir mer mottaglig för sjukgymnastiken. Resultat ur terapeutiskt perspektiv är:
- Ökad trygghetskänsla på grund av igenkänningen i både musik och rörelser.
- Ökat rörelseomfång i respektive leder.
- Bra samarbete mellan agonist och antagonist, t.ex. mellan biceps, som drar ihop och triceps som måste förlängas.
- Minskad smärta i kroppen genom smidigare muskler.
- Medhjälpare har lättare att hjälpa till och arbetar mer ergonomiskt vid ADL t.ex. vid personlig hygien samt av och påklädning.

Patienter som sedan tidigare förlorat talet och språkförmågan har bl.a. behandlats. De kunde tydligt visa känslor genom kroppsspråk. Känslor och reaktioner både positiva och negativa. Positiva reaktioner såsom avslappning, djup andning, normalisering av muskeltonus. Hos vissa patienter har även negativa reaktioner förekommit, såsom obehagskänslor vid beröring, smärta vid rörelseuttag. Patientens önskemål har respekterats och de har när som helst kunnat avbryta sin behandling.