This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

En av våra boende tillsammans med personal på vård- och omsorgsboendet Månstorps Ängar i Vellinge. Här spelar de ett frågespel om Sveriges Kungahus.
En av våra boende tillsammans med personal på vård- och omsorgsboendet Månstorps Ängar i Vellinge. Här spelar de ett frågespel om Sveriges Kungahus.

Nyhet -

Betydelsefulla insatser i svåra tider

Förenade Care vill tacka alla sina medarbetare för det fantastiska och viktiga arbete de utför varje dag för våra kunders välmående. Vare sig du arbetar på ett vård- och omsorgsboende, inom personlig assistans, i hemtjänst eller med någon av alla de andra tjänster som vi erbjuder, ska du veta att du är oerhört uppskattad och behövd. Ni alla är såklart alltid uppskattade och behövda men just nu måste vi hjälpas åt och ta oss igenom denna situation tillsammans på bästa sätt. På våra enheter och besöksplatser runt om i landet arbetar vi kontinuerligt för att minska riskerna för smitta genom att följa våra riktlinjer gällande vårdhygien. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19 och uppdaterar löpande vår information ut i organisationen. Företagsledningen har varje dag avstämningsmöte för att säkerställa säkerheten för alla dem vi möter och vår otroligt viktiga personal.

– Jag vill rikta stort tack till alla medarbetare i vår organisation som i denna särskilt utmanande situation, visar på stor handlingskraft och lojalitet. Vi som företag arbetar nu samlat och målinriktat utifrån all den kompetens och erfarenhet som finns att tillgå, för att löpande möta de nya situationer som uppstår. Vi ser nu hur vårt väl inarbetade ledningssystem gör skillnad, där vår organisation har stor vana och erfarenhet att systematiskt arbeta med riskbedömningar och handlingsplaner, säger Madeleine Lundström, VD och Kvalitetsdirektör på Förenade Care.

Ni, våra medarbetare är inte bara våra kunders trygghet utan även anhörigas trygga punkt. Vi i Förenade Care känner oss väldigt tacksamma över alla er där ute som bidrar till att våra kunders vardag kan fortsätta att vara någorlunda normal. Även om det helt klart är annorlunda tider är det härligt att se att bland annat våra äldre på vård- och omsorgsboenden fortfarande sysselsätts med trevliga aktiviteter som sprider glädje och samhörighet.

Ämnen


Förenade Care AB är ett av Sveriges ledande vårdbolag och en del av Forenede Koncernen. Koncernen är familjeägd med ca 9000 anställda. www.forenadecare.com

Presskontakt

Relaterat material