Skip to main content

Flest utbildade vid satsning inom psykisk ohälsa i Uppsala

Nyhet   •   Okt 21, 2016 13:11 CEST

Äldreförvaltningen i Uppsala kommun har inom ramen för Äldrenämndens kompetensförsörjning projektet ”Psykisk (o)hälsa äldre” sedan år 2013 utbildat Första hjälpare inom privata och kommunala verksamheter samt Landsting.

Under perioden 2013-2016 utbildades totalt 288 Första hjälpare i Uppsala. Flest antal personer är utbildade under 2016 och utbildningarna kommer att fortsätta under hela året. År 2016 har hittills de privata utförarna haft större andel utbildade än kommunala utförare. Flest utbildade Första hjälpare per profession är biståndshandläggare, undersköterska och värdegrundsledare.

Förenade Care har flest utbildade Första hjälpare av samtliga organisationer som deltagit. Utbildningen höjer kunskapen och kompetensen hos våra medarbetare, som gagnar våra kunder.