Skip to main content

Förenade Cares engagemang i Vård- och omsorgscollege växer

Nyhet   •   Jan 19, 2017 11:30 CET

Consensum i Sollentuna är tillsammans med Solna stad certifierade som ett Vård- och omsorgscollege inom ramen för Stockholms regionala college. Patrik Mill som är verksamhetschef inom Förenade Care har valts till ordförande för den lokala styrgruppen. 

Vård- och omsorgscollege möter framtida kompetensutmaningar nationellt, regionalt och lokalt. Konceptet bidrar till attraktiva arbeten och utbildningar. Offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer och myndigheter samverkar. De ingår i regionala och lokala styrgrupper där arbetsgivarna är i majoritet och är ordförande. Parterna samverkar utifrån regionala och lokala förutsättningar. I ett regionalt Vård- och omsorgscollege samverkar minst tre kommuner och ett landsting eller en region. Vård- och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv och är en gemensam resurs i regionen. Det finns ett medvetet arbete med genusperspektiv, mångfald, marknadsföring/information och systematisk omvärldsbevakning.

Verksamhetschef Patrik Mill, Förenade Care har valts till ordförande för den lokala styrgruppen för Solna-Sollentuna. Uppdraget innebär att verka för ökad samverkan mellan utbildningsverksamheten, beställare och utförare, tillse att utbildningarna möter de krav och behov som ställs av beställare och utförare samt att attrahera ungdomar att välja vård och omsorgsyrket.