Skip to main content

Privata äldreboenden håller högre kvalitet än kommunala

Nyhet   •   Jan 19, 2018 14:25 CET

Privata äldreboenden är bäst i Socialstyrelsens kvalitetsmätning.

Socialstyrelsens rikstäckande undersökning om kvaliteten i äldreomsorgen visar åter att privata äldreboenden håller hög kvalitet. På övervägande kvalitetsparametrar hävdar sig de privata alternativen bättre än de kommunala. Av 20 boenden med högst resultat, var 17 privata utförare i Uppsala. Förenade Care driver tre av de fem bäst rankade äldreboendena: 1. Liljefors torg 4, 2. Lundgården och 4. Balder.

”Som exempel har privata utförare i mycket högre utsträckning aktuella rutiner för vårdplanering på plats, exempelvis rutiner för läkemedelsgenomgångar, jämfört med kommunala boenden. Vi ska inte motarbeta dem som lyckas bra, utan istället lära av varandra”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Förslaget om vinsttak för privat äldreomsorg förbereds av Regeringen samtidigt som privata entreprenörer kan påvisa minst lika eller högre kvalitet än kommunalt drivna äldreboenden.