Skip to main content

100 % framgång för Björklinge hemvård

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2015 13:37 CET

Vid Socialstyrelsens årliga äldreundersökning uppnår Förenade Care Hemvård Björklinge 100 % nöjda kunder och 100 % upplevelse av gott bemötande. På frågan om sammantagen nöjdhet med hemtjänsten är resultatet i Sverige 89 % och i Uppsala 86 %.

Framgångsfaktorerna hos Hemvård Björklinge beror på ett engagerat och närvarande team som strävar efter personalkontinuitet och informerar vårdtagaren om eventuella förändringar och förseningar. De arbetar med regelbundna utvärderingar av varje vårdtagare och avvikelseråd där alla avvikelserapporter tas upp. Personalen har en mycket god kundkontakt och inspirerar vårdtagarna även till aktiviteter utanför hemmet.

Förenade Care AB är moderbolag för vård- och omsorgsverksamheten. Förenade Care ägs av Forenede A/S. Koncernen är familjeägd med ca 8000 anställda. www.forenadecare.com