Skip to main content

Förenade Care föreläser på Svenska Demensdagarna 14-15 maj

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 10:23 CEST

Ulrika Jansson och Ingrid Sporrong arbetar som Silviasystrar och Leva Livet-inspiratörer på Förenade Care, Liljefors torg 4 i Uppsala. De kommer att föreläsa om ”Att leva livet fullt ut med en demenssjukdom” på Svenska Demensdagarna 14-15 maj i Karlstad.

”Vi vill ge inspiration, nytänkande och idéer till hur man kan stimulera till olika aktiviteter på ett äldreboende utifrån de individer som bor på äldreboendet snarare än de diagnoser som personerna lever med.

Vem är du? Vad har du inom dig? Hur kan vi som personal inom demensvården ta tillvara på detta? Hos oss är inget omöjligt, vi ser möjligheterna till att ta vara på glädjen som finns kvar. Att få leva sitt liv fullt ut är en rättighet och för att det ska vara möjligt måste vi som personal våga trotsa normer och våga prova nytt.

På Förenade Care är de boende delaktiga i vad som händer, ger önskemål om vad man vill göra och utifrån det planerar vi för olika aktiviteter.”

Följ med på en föreläsning där fokus ligger på livskvalitet och glädje. Film- och bildvisning.

Förenade Care AB är moderbolag för vård- och omsorgsverksamheten. Förenade Care ägs av Forenede A/S. Koncernen är familjeägd med ca 8000 anställda. www.forenadecare.com