Skip to main content

Förenade Care har tecknat två långa kvalitetsavtal med Solna

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2018 07:58 CEST

Aferdita Vrajolli Regionchef/Vårdcontroller, Madeleine Lundström Vice VD Förenade Care och Samuel Klippfalk Omvårdnadsnämndens ordförande Solna stad.

Solna stad har under våren genomfört en stor upphandling för stadens äldreboenden med högre kvalitetskrav i fokus. Midsommarhelgen inleddes med avtalsskrivning gällande driften av vård och omsorgsboendet Hallen samt Björkgården som idag redan drivs av Förenade Care.

Avtalstiden för driften av Hallen och Björkgården är 2019-03-01 till och med 2022-02-28 med förlängningsoption två gånger fyra år. Tidsperioden skapar goda förutsättningar för långsiktiga samarbeten. Målet för uppdragen är att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att vården och omsorgen ska utgå ifrån individens behov.

I Solna har man olika inriktningar på sina boenden. Hallen har profilen ”Mat och dryck” och Björkgården ”Idrott och friluftsliv”. Förenade Cares Leva Livet-team kommer att arbeta för en trivsam och meningsfull tillvaro utöver det vanliga, att tillsammans med varje boende hitta och utveckla stimulerande glädjekällor i vardagen. Leva Livet-teamet kommer att samarbeta med lokala föreningar och företag för att utveckla och berika profilerna. Den enskilde ska erbjudas möjligheter att medverka i att planera för och delta i profilarbetet.

Hallen ligger i Råsunda och erbjuder 69 lägenheter fördelade på fyra enheter, varav två enheter är inriktade mot demens. Det finns ett korttidsboende, dagverksamheter samt restaurang.

Förenade Care har drivit Björkgården sedan 2010. Boendet är beläget i Råsunda och har 51 lägenheter för personer med omvårdnadsbehov och/eller personer med demenssjukdom fördelade på fem enheter.

Förenade Care AB är moderbolag för vård- och omsorgsverksamheten. Förenade Care ägs av Forenede A/S. Koncernen är familjeägd med ca 8000 anställda. www.forenadecare.com