Skip to main content

Sigtunas mest företagarvänliga politiker 2014 är Lars Bryntesson (S) och Michael Harvey (KD)

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 15:15 CEST

Under ett frukostmöte idag på Tre Rosors Pensionat och konferens utsågs Sigtunas mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Sigtuna står för 28 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är kommunens verkliga välfärdskapare.

Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i opposition och en i majoritet och valen av
Lars Bryntesson(S) och Michael Harvey  (KD) kändes självklara.

”Att Lars har tagit initiativ till den näringslivs- och jobbstrategi som nu är antagen och även ser det fortsatta arbetet med att utveckla förvaltningens förmåga att snabbt och rättssäkert ge företagen bästa möjliga stöd och service som en prioriterad fråga framöver är en stor anledning till att han vann” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

 ” Michael är själv småföretagare och har aktivt jobbat för att kommunen ska införa LOV vilket vi ser som mycket positivt.”, fortsätter Emma.

Under frukosten diskuterades även upphandlingsfrågan och det nya kravet på kollektivavtal eller liknande där alla var överens om att det är viktigt att underlätta för småföretagare att kunna ta del av upphandlingarna med kommunen. En fråga det dock blev lite debatt kring var kommunal konkurrens på markanden.  Det rådde även en stor enighet om att företagarna i kommunen är en förutsättning för kommunens välmående. 

 

För mer information, kontakta Emma Tonnes, Regionchef, 070-366 02 55


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.   

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera