Skip to main content

Sollentunas mest företagarvänliga politiker 2014 är Douglas Lithborn (m) och Peter Godlund (mp)

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 12:37 CEST

Under Sollentuna kommuns företagarlunch den 21 maj passade Företagarna på att utse Sollentunas mest företagarvänliga politiker 2014. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Sollentuna står för 35 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är kommunens verkliga välfärdskapare.

Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i majoritet och en i opposition och valen av Douglas Lithborn (m) och Peter Godlund (mp) kändes helt rätt.

”Douglas har bland annat tagit initiativ till en ny näringslivsstrategi som tar fasta på flera av de punkter som är viktiga för företagarna och som vi arbetar aktivt med. Hans ambition om att korta handläggningstiderna ytterligare i tillståndsärenden ser vi som mycket positiv och dessutom vill han att ambitionen ska vara högre än de lagstiftade kraven” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

”Peter arbetar för att kommunen ska vara så transparent som möjligt och att förutsättningarna vid bygglovsansökningar ska vara klara och tydliga för alla, även småföretagare. Vi tycker även att han har en bra insikt i att det krävs en helhet för att det ska vara enkelt att driva företag i kommunen. Även skola, barnomsorg och andra samhällsfunktioner måste fungera. Därför tycker vi att han är en värdig vinnare”, fortsätter Emma.

Priset kommer framöver att delas ut vartannat år och är ett komplement till den utnämning av företagarvänligaste riksdagspolitiker som Företagarnas riksorganisation delar ut varje år under Almedalsveckan.

För mer information, kontakta Emma Tonnes, Regionchef, 08-501 066 02

På bilden Peter Godlund och Karl Evert Wannberg

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera