Skip to main content

Massiv remisskritik mot exitskatten

Nyhet   •   Mar 21, 2018 11:57 CET

Patrick Krassén, skattepolitisk expert. Foto: Oskar Omne

Förslaget om exitskatt som Skatteverket tagit fram och som därefter remitterades av regeringen strax innan årsskiftet blir närmast unisont sågat av en överväldigande majoritet av remissinstanserna. Av 91 remissvar avstyrker hela 68 förslaget i dess helhet.

Bland de som avstyrker förslaget finns flera tunga aktörer som TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, Förvaltningsrätten i Jönköping och Tillväxtverket. Av de resterande remissvaren har 18 ingen synpunkt och saknar ställningstagande. Enbart fyra remissvar tillstyrker förslaget, och av de fyra är LO en av två som tillstyrker förslaget utan några förslag på förändringar.

Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén som granskat förslaget och de inkomna remissvaren är inte förvånad:

– Så som beredningen gått till och sett till förslagets utformning är det inte förvånande att kritiken mot förslaget är både massiv och dräpande. När både fackförbund, myndigheter, näringsliv och domstolar så tydligt markerar mot förslaget går det bara att dra en slutsats, och det är att förslaget måste skrotas, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

I remissvaren riktas bland annat skarp kritik mot förslagets konsekvenser för dem som överväger Sverige för en företagsetablering och hur det skulle skada konkurrenskraften. Även hotet mot en fungerande kompetensförsörjning och försvårande av generationsskiften lyfts fram av ett stort antal remissinstanser. Förslagets negativa inverkan på just generationsskiften är en fråga som Företagarna särskilt betonar i sitt remissvar.

– Redan idag finns delar i 3:12-reglerna som skattemässigt missgynnar fåmansföretag som skiftar generation och lämnar vidare företaget inom familjen. Exitskatten skulle försvåra detta ytterligare, och med tanke på att vi har en åldrande företagarbefolkning skulle det riskera att välfungerande företag tvingas lägga ner. Det tror jag ingen vill, säger Patrick Krassén.

Mer information och kontakt:

Patrick Krassén, skattepolitisk expert, 070 798 81 29

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.