Skip to main content

Ansvarskod för arbetsgivare blir huvudfråga på kongressen

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 07:42 CEST

Företagarna presenterar idag underlag till beslut på kongressen. Det viktigaste materialet är förslaget till ansvarskod för arbetsgivare. Ansvarskoden är tänkt att vara ett stöd för arbetsgivare utan kollektivavtal att garantera schyssta villkor. Avsikten är både att sätta upp en standard för arbetsgivare och att premiera seriösa arbetsgivare, med eller utan kollektivavtal.

- Vi vill vidareutveckla den svenska modellen, säger Företagarnas vd Günther Mårder. Idag står allt fler människor på den svenska arbetsmarknaden utan kollektivavtal och den gruppen växer. De förtjänar också goda villkor och att skyddas mot oseriösa arbetsgivare. Därför har vi tagit fram ansvarskoden som ett komplement till kollektivavtalen.

Förslaget till ansvarskod motsvarar kärnan i de kollektivavtal som finns på svenska arbetsmarknaden. Det innehåller krav på hur anställningar ska regleras, hur löneförhandlingar ska ske, regler kring semester och krav på ett antal försäkringar för de anställda. I vissa avseenden går det längre än existerande kollektivavtal, till exempel vad gäller arbetstiden, eftersom lagen ställer högre krav än kollektivavtalen.  

För att vårda ansvarskoden kommer Företagarna att tillsätta ett etiskt råd med extern representation och erbjuda medlemmar som ansluter sig stöd i implementeringen. Företagarna förhandlar också med försäkringsbolag för att kunna erbjuda ett heltäckande försäkringsskydd för anställda på förmånliga villkor.

Kongressen i Stockholm den 26-27 maj kommer att diskutera och besluta om förslaget. Att ansluta sig till förslaget är frivilligt, men vd Günther Mårder tror att det kommer att bli populärt:

- Lika mycket som det garanterar de anställda schyssta villkor, så blir en anslutning till ansvarskoden en kvalitetsstämpel som kan ge stöd i offentliga upphandlingar och som kan vara viktig för att klara sig mot osund konkurrens, säger han.

Utöver förslaget till en ansvarskod kommer kongressen att behandla riktlinjer för det företagspolitiska arbetet. Bland annat föreslås att Företagarnas politik ska präglas av konstruktivitet i samhällsdebatten, realism genom statsfinansiellt ansvar och genomförbarhet samt väl underbyggd kritik då det är befogat. Bland de viktigaste målen är konkurrensneutralitet på marknaden, sänkt samlad kostnad för anställningar och trygghetssystem anpassade för småföretag.

I förslaget föreslås också en översyn av skattesystemet för internationell konkurrenskraft som gör det mer lönsamt att äga och driva företag samt att regler som missgynnar ägarledda företag slopas.

- Med förslaget fokuserar vi vårt politiska arbete än mer och ger tydliga förslag på hur vi kan stärka ägarledda företags konkurrenskraft. Små och växande företag står för fyra av fem nya jobb i Sverige och det är hög tid att det bidraget får genomslag i praktisk politik, inte bara i högtidstal, säger Patrik Nilsson, chef för enheten för Politik, Analys och Opinion.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.