Skip to main content

Beklagligt att regeringen går vidare med vinsttaket

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 15:42 CET

I dag presenterade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag om vinstbegränsning för företag som verkar inom skola och omsorg. Förslaget synes i allt väsentligt vara detsamma som det kritiserade förslaget från välfärdsutredaren Ilmar Reepalu. Företagarna och Svenska vård beklagar att regeringen går vidare med förslaget, som riskerar att långsiktigt skada både välfärden, valfriheten och den fria företagsamheten i Sverige.

Regeringens förslag om vinstbegränsning omfattar privata företag som bedriver verksamhet inom exempelvis hemtjänst, äldreboenden, förskolor och grundskolor. För dessa företag kommer i princip ett vinstförbud att gälla.

- Förslaget kommer slå särskilt hårt mot de små välfärdsföretagen utan stort eget investerat kapital. De kommer få svårt att bedriva kvalitativ verksamhet över tid. Väl fungerande välfärdsföretag – ofta drivna av kvinnor – kommer att se sig tvingade att lägga ned. Mångfalden och valfriheten kommer gå förlorad, liksom dynamiken och utvecklingskraften i sektorn. Ytterst är det medborgarna som kommer drabbas av detta, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.

Hårt slag mot kommunerna

Förslaget kommer i förlängningen slå hårt mot landets kommuner, som är de som kommer behöva täcka upp för bortfallet som uppstår om de privata aktörerna tvingas bort.

- Medborgarnas behov av omsorg i form av hemtjänst, äldreboenden, förskolor och skolor minskar inte, utan ökar. Sverige har en växande och åldrande befolkning, och deras välfärdsbehov måste kunna mötas. Detta kommer bli mycket svårt att hantera i många enskilda kommuner om förslaget blir verklighet, fortsätter Ulrica Dyrke.

Branschförbundet Svenska Vård som organiserar fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling instämmer i kritiken mot förslaget och ser utifrån sina medlemmars intressen att förslaget riskerar att ställa många svenska utan omsorg.

- Blir förslaget verklighet är det främst vårdtagarna som drabbas när uppskattade och välskötta välfärdsföretag tvingas stänga. Regeringen vet självfallet att kommunerna inte har några möjligheter att ta hand om alla individer som då skulle stå utan omsorg. Trots det lägger man fram förslaget. Det är inget annat än cyniskt, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Bevara valfrihet och mångfald

Både Företagarna och Svenska Vård hoppas att förslaget inte kommer röstas igenom i riksdagen, och vill istället se ett ökat fokus på hur kvaliteten i välfärdssektorn kan utvecklas. Regeringens förslag om ägarprövning och tillståndskrav är ett vettigt steg mot detta, men förslaget om vinstbegränsning måste skrotas.

- Vi behöver kraftsamla och fokusera på rätt saker i stället för att tala om vinstbegränsning. Alla goda krafter behöver tas till vara - både genom privata aktörer, icke-vinstdrivande aktörer och offentlig sektor. Med klokt genomförd ägarprövning och tillståndskrav, utvecklade ersättningssystem, kvalitetsmodeller samt bättre uppföljning i upphandlingar kan man i stället kvalitetsutveckla välfärdssektorn och bevara både valfrihet och mångfald, vilket många medborgare värderar högt, avslutar Ulrica Dyrke.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.