Skip to main content

Bra första utvidgning av RUT-avdraget. Fortsätt så!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 15:35 CET

RUT-avdraget är en effektiv åtgärd som har skapat över 10 000 vita heltidsjobb i en bransch som tidigare präglades av svartjobb. Företagarna välkomnar denna första utvidgning av RUT-avdraget och uppmanar regeringen att gå vidare med både fler tjänster och högre avdrag.

RUT-avdraget är kostnadseffektivt och skapar både fler företag och många nya jobb som inte kräver lång utbildning eller språkkunskaper. Deltidsarbete är vanligt och det betyder att antalet personer som fått ett jobb kan vara så många som 20 000.

– Många RUT-tjänster handlar om enkla och vardagsnära jobb och passar bra som första jobb. De kan bli inträdesbiljetten till arbetsmarknaden för både infödda och nyanlända med kort utbildning, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna.

Förslagen gäller vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster i bostaden. Företagarna välkomnar förslagen men har synpunkter på avgränsningarna. 

– Trädgårdsarbetet borde även omfatta bortforsling av trädgårdsavfallet och nyplantering, inte bara att beskära och såga ned träden, säger Annika Fritsch.

IT-tjänster är mycket välkommet, bland annat för att öka köparnas datorvana och kunskap i ett alltmer digitaliserat samhälle.

– Tyvärr vittnar förslaget om ett omodernt synsätt i fråga om IT. Det är bra att datorer och wifi omfattas. Men annan datakommunikation i bostaden för maskiner och smarta vitvaror som ofta styr energiförbrukning och kan bidra till ett hållbart samhälle, ligger utanför. Det borde ligga i allas intresse att fler kan begränsa sin energiförbrukning med hjälp av exempelvis smarta vitvaror. Avdraget för råd och handledning inom IT borde självfallet även gälla även råd som ges via chat eller telefon, säger Annika Fritsch.

Företagarna har startat ett RUT-upprop för att samla förslag på ytterligare tjänster som skulle kunna ingå i ett utvidgat RUT-avdrag. Vi har fått ett överväldigande gensvar och många tjänster handlar om att hjälpa äldre till ett bättre liv. Det kan handla om att hjälpa dem att laga lunch eller att gå och handla. Vidare har vi fått förslag om allt från doula-tjänster till hund-dagis och reparationer av gräsklippare.

Taket för RUT-avdrag har just sänkts till 25 000 kronor per person och begränsats genom att matlagning och läx-RUT inte längre omfattas och det ska gälla enklare städning. Förslagen som nu lämnats är ett första, välkommet steg till utvidgning.

– Det är dags att gå vidare och då måste förstås avdragsnivån höjas. Regeringen borde snarast tillsätta en utredning för att återställa försämringarna, bredda RUT-avdraget till fler tjänster och höja avdragen, säger Annika Fritsch.

Läs mer om vår kampanj, rutuppropet.

Läs hela vårt remissvar.

För mer information kontakta:

Terje Frennefalk
Pressekreterare
070-788 74 61
terje.frennefalk@foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy