Skip to main content

” Det är de små små detaljerna som avgör”

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:06 CEST

Företagarnas chefekonom Lars Jagrén kommenterar uppgifterna i Dagens industri avseende sänkt bolagsskatt.

- De små företagen betalar relativt mer sett i bolagsskatt än storföretagen och om det går att ordna finansieringen så vore det positivt med sänkt bolagsskatt. Företagarna tycker också det är bra om kommittén når målet att få skattemässig likhet mellan lånat och eget kapital. Men, det är de små små detaljerna som avgör, och de har vi inte sett ännu, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna

Det är för tidigt att recensera en kommittés förslag innan det finns ett färdigt förslag med både finansiering och utformning presenterad. Klart är att Sverige behöver ha en konkurrenskraftig bolagsskatt. Den internationella trenden går mot en sänkning.

Ränteavdragsbegränsningar är mindre problematiskt för småföretag som inte är lånefinansierade vilket förklaras med att de helt enkelt inte får lån.

- Småföretagen betalar generellt en större del av vinsten i bolagsskatt jämfört med större företag varför sänkt bolagsskatt i sig givetvis är bra. Det viktigaste för småföretagen är dock en sänkning av arbetsgivareavgifterna om man vill skapa fler jobb likt det förslag som företagarna har lämnat , säger Lars Jagrén

 

Läs mer om Företagarnas förslag på Arbetsgivaravdrag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera