Skip to main content

Får vi LOV?

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 17:17 CEST

Företagarnas nya rapport ”Får vi LOV?” visar att lagen om valfrihetssystem (LOV) varit bra för mångfald och valfrihet inom vård och omsorg.

Under flera år har det skett en ökad koncentration inom vård- och omsorgssektorn, då småföretag har tappat marknadsandelar till stora koncerner. Den utvecklingen förefaller ha avstannat under 2010. En starkt bidragande orsak till detta är införandet av LOV, som trädde i kraft den 1 januari 2009. Den nya rapporten innehåller uppdaterade siffror från SCB om strukturutvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn.

- I ljuset av att många medborgare uppskattar mångfald och valfrihet och att LOV skapar förutsättningar för detta är den debatt som uppstått och det socialdemokratiska beslutet att på olika sätt begränsa LOV är oroväckande, kommenterar Elisabeth Thand Ringqvist.

Rapporten ger vidare en inblick i strukturutvecklingen i fråga om privat företagande inom delmarknaderna primärvård, äldreomsorg med boende, hemtjänst för äldre och LSS.

Företagandet inom dessa delmarknader har ökat – liksom inom sektorn i sin helhet. Det konstateras dock att det i ett större sammanhang fortfarande är få privata utförare på den svenska vård- och omsorgsmarknaden.

- Det skall belysas att offentliga aktörer är fortfarande klart dominerande inom
vård- och omsorgssektorn och svarar för nästan 90 procent, konstaterar Elisabeth Thand Ringqvist.

 

Rapporten finns att läsa på www.foretagarna.se 

För mer information, kontakta:
Kalle Larsson, pressekreterare
Andreas Strömberg, pressekreterare
telefon: 08-406 18 80
e-post: press@foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.