Skip to main content

Företagare vann strid om bluffaktura mot Nummerupplysningen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2013 12:32 CEST

Företagarnas rådgivning har hjälpt medlem i tvist med Nummerupplysningen i fråga om bluffaktura.
- Man kan se det som Davids seger mot Goliat. Ett mindre företag har vunnit mot ett av Sveriges största blufföretag med säte i Estland, säger Christoffer Lewinowitz, Företagarnas juridiska rådgivning.

Christoffer Lewinowitz har agerat ombud för företaget gentemot Nummerupplysningen och genom seger vid tingsrättsförhandlingen påvisat att det är inte omöjligt att vinna mot etablerade bluffaktureringsbolag även i knepiga situationer.

Christoffer, berätta om fallet, hur kom det till Företagarnas rådgivning?

- Klienten som är medlem i Företagarna sedan 2006 kontaktade rådgivningen första gången i mars 2013  i samband med att han fått en faktura från Nummerupplysningen OÜ. I maj 2013 återkommer han och berättar att samma bolag stämt honom i tingsrätten. Företagarna erbjuder Sergej att agera ombud för honom. Nummerupplysningen gjorde gällande att Sergej genom att signera en blankett sänd till honom därmed ingått avtal om ett införande på deras hemsida.

Företagaren som blev utsatt för bluffen hade skrivit under beställningen. Går det verkligen att hävda bluff när man skrivit på?

- Den lag som reglerar avtals ingående i Sverige är stiftad 1915, det är ganska otroligt att lagstiftaren redan på den tiden skapade säkerhetsventiler som än idag syftar till att skydda en godtroende avtalspart som blivit lurad att skriva på vilseledande blanketter. Så ja, fast ett företag skrivit på en beställning så ska den rättshandlingen inte göras gällande om företaget blivit vilseledda att företa den.

Vad händer nu?

-Domen vinner laga kraft den 26:e oktober, fram till dess har Nummerupplysningen möjlighet att överklaga domen och ansöka om prövningstillstånd hos Svea Hovrätt. Gör de det kommer Svea Hovrätt bedöma huruvida de vill ta upp den till ny prövning eller fastställa tingsrättens dom.


Tycker ni generellt att det finns lagstiftning som stödjer företagare som blir utsatta för bluff?

-Både ja och nej, den här domen belyser att det civilrättsligt faktiskt finns ett skydd. Det civilrättsliga skyddet får dock inte ett vilselett företag per automatik i en eventuell domstolsprocess. Det krävs att företaget också åberopar sina civilrättsliga rättigheter inför domstolen, den så kallade åberopsbördan. Man kan likna det vid ett schackspel där spelaren måste veta vilket drag som ska göras för att vinna. Bakgrunden till det är att domstolen i civilrättsliga tvister ska förhålla sig passiva och opartiska inför parternas åberopsbörda, de får så att säga inte materiellt leda förhandlingarna utan den bördan ligger på parterna. Så ja, det finns ett potentiellt civilrättsligt skydd, men det finns också processrättsliga regler som gör det väldigt svårt för ett företag utan juridiskt ombud att påtala och lägga upp sitt försvar. Det som skulle behövas är straffrättsliga regler som detta problem faller under, detta i kombination med ett mer effektivt polisväsende. På det viset skulle staten få ansvaret att hjälpa företaget.

Vad är erat råd till andra Företagare som hamnar i samma situation och känner sig bluffade?

-Kontakta oss på Företagarna om du blivit drabbad, vi kan ofta på ett eller annat sätt hjälpa
den som blivit drabbad. Det finns dock tre saker som är elementära
1.Betala inte! Om ingen skulle betala bluffakturor skulle det heller inte finnas några.
En betalning kan också uppfattas som ett accepterande, vilket är en försvårande omständighet för företaget.
2. Den andra är att bestrida fakturan med en motivering. Ex: ”bestrider betalningsansvar då något avtal ej föreligger mellan oss” eller ”bestrider betalningsansvar då vi blivit vilseledda”
3. Det tredje är att sedan skicka bestridandet på ett sätt så att du i efterhand för en domstol eller för Kronofogden kan visa att bestridandet är skickat. Här finns det flera sätt, ett är att skicka rekommenderade brev med mottagningsbevis, kom dock ihåg att inte öppna brevet om de inte hämtar ut dem, ta med en kollega till brevlådan eller låta en kollega bevittna när du mailar bestridandet. Det finns flera juridiska anledningar bakom detta bland annat regler kring god inkassosed och betalningsanmärkningar.

Hur hittar jag mer information om rättsfallet? 

Dom meddelades den 4 oktober 2013 på Södertörns tingsrätt . Mål nr FT 6154 -13.

Kan Ni säga något om motparten?

Nummerupplysningen är enligt Svensk Handel den i särklass största aktören inom detta segment av Företag, de skickar varje år ut närmare en miljon talonger till Svenska företag.

 

Tre enkla tips om bluffakturor

1) Förebygg

Upprätta en förteckning över de leverantörer du brukar göra affärer med. Lägg in förteckningen i ekonomisystemet. På så sätt upptäcker du lättare nya aktörer som i värsta fall kan ha ett ont uppsåt. Se över rutinerna för hantering av inkommande telefoni och inkommande mejl. Underskatta inte möjligheten att lägga på luren om du har en egendomlig telefonförsäljare på tråden.

2) Agera

Om du väl drabbas av en s.k bluffaktura måste du agera oavsett om bluffaren förekommer på någon varningslista eller inte. Bestrid betalningsansvar och ange en saklig grund för bestridandet, exempelvis att någon beställning inte gjorts eller att avtalet är ogiltigt då de ingåtts under vilseledande former. Skicka bestridandet till motparten och förvissa dig om att du kan bevisa att bestridandet de facto är skickat. Bra alternativ är därför mejl, fax eller rekommenderat brev. Sist men inte minst ska du göra en polisanmälan!

 

3) Be om hjälp

Viktigt är givetvis att informera företagare om vad som är ”aktuellt” på området och djungeltrumman i sammanhanget är Företagarnas facebookgrupp www.facebook.com/bestrid. Därtill står Företagarnas jurister redo att biträda de som drabbas. Du når dem enklast på 0771-454545.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.