Skip to main content

Företagarna kommenterar förvaltningsrättens beslut om elnätsavgifterna

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 15:24 CET

- Dagens domslut i förvaltningsrätten i Linköping riskerar att leda till kraftiga prisökningar på  elnätsavgiften. Totalt kan det gälla uppemot 28 mdr i ökade kostnader. Beslutet drabbar inte bara hushållen, utan hotar tillväxten och därmed nya jobb i landets småföretag som skapar fyra av fem nya jobb.

Det säger Företagarnas chefekonom Lars Jagrén i en kommentar till förvaltningsrättens dom om att Energimarknadsinspektionen inte har rätt att tillämpa övergångsregler för beräkning av avgifter.


Energimarknadsinspektionen (EI) menade i sitt beslut att den schablonmetod som ska användas för att beräkna nätavgiften ger för höga värden jämfört med de historiska intäkterna åren 2006-2009, vilket skulle leda till omotiverat stora avgiftsökningar för konsumenterna och företagen, och valde därför att tillämpa en övergångsbestämmelse som tar hänsyn till historiska intäkter. Detta beslut har nu underkänts av domstolen.

Elöverföring är, till skillnad från elproduktion, i princip en monopolmarknad och att en strikt marknadsövervakning  varför är nödvändig. Självklart ska nätägarna kunna få en avkastning som gör det möjligt att återinvestera i näten med lönsamhet. Men lika självklart är att överkompensation måste undvikas. Företagarna har tidigare välkomnat en stärkt roll för EI, som i flera beslut visat en ambition att balansera en rimlig avkastning som möjliggör återinvesteringar i näten för nätbolagen med rimliga priser för konsumenter och företag. Regeringen måste nu agera för att ordningen skall återupprättas.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera