Skip to main content

Företagarna om vårbudgeten: Näringspolitiken går åt rätt håll

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 09:20 CEST

Företagarna ser flera näringspolitiska förflyttningar i vårens budgetproposition.

Regeringen genomför flera positiva näringspolitiska förflyttningar i årets vårproposition; flera av de förändringar som är på gång är frågor som Företagarna har drivit under en längre tid. Som lägre marginalskatter, en höjd brytpunkt för statlig skatt och slopandet av kravet på kollektivavtal för nystartsjobb.

– Till skillnad från regeringens tidigare budgetpropositioner väljer man i år att fokusera betydligt mer på de som faktiskt skapar jobben och skattekronorna – de mindre och växande företagen. Samtidigt finns det förstås mycket kvar att göra för att nå upp till överenskommelsens målsättningar, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Lägre marginalskatter

Företagarna välkomnar särskilt lägre marginalskatter, och en höjd brytpunkt för statlig skatt, vilket delvis är ett resultat av riksdagens tidigare budgetbeslut för 2019.

– I Sverige är marginalskattesatsen inte bara väldigt hög, den slår till redan vid relativ låga inkomster vilket gör att många drabbas av den, både företagare och arbetstagare. En hög marginalskatt minskar incitamentet att vidareutbilda sig, bli mer produktiv eller jobba mer och har därmed en negativ påverkan på arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt. Även rörligheten på arbetsmarknaden minskar vilket varken gynnar arbetsgivarna, arbetstagarna eller samhället i stort, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Kollektivavtal slopas för nystartsjobb

Vårbudgeten innehåller även förslag om förenklade regler för att anställa genom de så kallade nystartsjobben. I januariöverenskommelsen som slöts mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet ingick att krav på kollektivavtal ska slopas för både nystartsjobb och etableringsjobb, vilket Företagarna ser som positivt.

– Endast 40 procent av företagen har kollektivavtal. När krav ställs på kollektivavtal, och reformer inte anpassas efter småföretagens förutsättningar, är risken stor att de blir verkningslösa. Det är därför mycket glädjande att de har lyssnat till vår kritik och nu öppnar upp nystartsjobben även för företag utan kollektivavtal, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

Trolig lågkonjunktur på väg

Företagarnas egen konjunkturundersökning, Småföretagsbarometern, visade redan före sommaren att företagen inte levt upp till sina förväntningar från i fjol, till stor del på grund av att produktivitetskapaciteten redan är överskriden. Den svenska ekonomin kan vara på väg in i lågkonjunktur.

– Företagarna är övertygade om att de högt ställda målen i januariöverenskommelsen måste matchas med konkreta satsningar i närtid, för att möta ett sviktande konjunkturläge. Där är kompetensbristen en springande punkt. Genom att skapa bättre förutsättningar för att starta och driva företag får vi fler människor i jobb, vilket i sin tur innebär ökade skatteintäkter så att en hög välfärd kan bibehållas, säger Daniel Wiberg.

Regelförenklingsarbetet saknas

Något som däremot saknas i vårbudgeten är regelförenklingsarbetet, som är ett betydande tillväxthinder för småföretagare.

– Det är inte rimligt att företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler ökar med mer än en miljard kronor om året, enligt Tillväxtverkets uppskattningar. Nu krävs konkreta samtal mellan politiken och näringslivet för att vända utvecklingen, säger Günther Mårder.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.