Skip to main content

Företagarna om vårbudgeten: Regeringen vill satsa på jobbskapande i vårbudgeten men glömmer jobbskaparna

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 10:07 CEST

Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom och Günther Mårder, Företagarnas vd.

Regeringen satsar på jobbskapande i vårbudgeten men glömmer de stora jobbskaparna småföretagarna. Tyvärr har det här varit en mandatperiod med förslag som i mångt och mycket har slagit hårt mot företagarna.

– Tyvärr måste vi konstatera att regeringen har gjort lite för att stärka företagsklimatet och företagens möjligheter att anställa och växa, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Med satsningar på sommarjobb och jämställdhet innehåller vårpropositionen få nyheter eller insatser för företagsklimatet. Företagens kompetensförsörjning utgör ett betydande tillväxthinder samtidigt som arbetslösheten i vissa grupper är mycket hög. Regeringen vill ha Europas lägsta arbetslöshet men det finns inga insatser för att stärka företagandet. Företagarna hade velat se lägre anställningskostnader och en reformerad arbetsrätt.  

– Ett undermåligt förarbete leder till dåliga möjligheter att få till en bra vårbudget, säger Företagarnas vd Günther Mårder. Regeringens attityd mot företagare måste förändras. Under de senaste tre åren har en rad förslag presenterats som försvårar för företag och som sänker deras lönsamhet. Det rör alltifrån det nu stoppade förslaget om höjd entreprenörsskatt genom 3:12-reglerna till höjd skatt på sjukförsäkringar för anställda och frågan om vinster i välfärden. Regeringen måste uppmuntra, inte motarbeta företagande.

Förutom svepande formuleringar om ”aktiv näringspolitik” så tycks regeringen vara mer intresserad av strategier och symbolpolitik än av företag och jobbskapande. En aktiv näringspolitik måste uppmuntra företagande och stärka den svenska konkurrenskraften.

– Det är beklagligt att regeringen påverkats i så hög grad av vänsterpartiets i skattefrågorna. Sverige har ett högt skattetryck som hämmar konkurrenskraften. Skatter behövs för att finansiera samhällstjänster och välfärd, men de måste utformas så att drivkrafterna till företagande, utbildning och jobb inte undergrävs, menar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Magdalena Andersson lyfter i samband med presskonferensen för vårbudgeten att fler har kommit i sysselsättning under nuvarande mandatperiod – men glömmer vilka det är som skapar jobben. Fyra av fem jobb skapas i småföretag och står för den största andelen av skatteintäkterna i 217 av 290 kommuner. Småföretagens betydelse för Sveriges utveckling och värdeskapande i form av sysselsättning och en fungerande välfärd är något som underskattats genomgående under mandatperioden.

– Det går bra för den svenska ekonomin och finansministern målar en positiv bild av den ekonomiska utvecklingen. Det ekonomiska läget kan dock komma att försvagas och behovet av åtgärder och en näringspolitik som på allvar stärker Sverige företagsklimat är brådskande för den regeringen som kommer tillträda 2018. I viktiga branscher som byggbranschen ser vi redan nu eventuell avmattning. Detta, tillsammans med mindre optimistiska framtidsutsikter hos marknadsbedömare, inköpschefer och bankchefer, tyder på att konjunkturläget kan komma att försämras under året, menar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy