Skip to main content

Förslaget om vinsttak hör hemma i papperskorgen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 12:56 CET

Günther Mårder, vd Företagarna.

Idag presenterade regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu sitt förslag. Bland mycket annat föreslår han ett vinsttak för välfärdsföretag. Förslaget om vinsttak är ett allvarligt ingrepp i det privata företagandets förutsättningar och det kommer allvarligt att försvåra för små välfärdsföretagare. Fokus bör istället ligga på att skapa system som värnar god kvalité i välfärdssektorn.

Förslaget att införa ett vinsttak är helt fel väg att gå och innebär ett allvarligt ingrepp i det privata företagandets förutsättningar. Det skulle allvarligt försvåra utvecklingen av små, ägarledda välfärdsföretag och leda till att satsningarna och utvecklingskraften inom sektorn försvinner – och med dem mångfalden och valfriheten.

– Förslaget kommer att slå hårt mot de småskaliga, seriöst verkande företagarna, som ofta gör långsiktiga satsningar med eget kapital för att utveckla väl fungerande verksamheter. Förslaget urholkar kraftigt incitamenten och förutsättningarna för dem att fortsätta att bedriva och utveckla sina verksamheter. Utredningen hör hemma i papperskorgen, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Företagarna delar inte utredarens syn på att små företag inte skulle hämmas av förslaget om vinsttak. Små företag kommer att drabbas hårt av avkastningsbegränsningen och det kommer bli ännu krångligare och svårare att driva företag.

– Fokus borde istället vara att sätta genomtänkta kvalitetskrav och ha en god uppföljning för en sund utveckling av den viktiga välfärdssektorn Vi borde också ägna kraft åt att ge kunskaper, kraft och verktyg år välfärdens beställare, alltså kommuner och landsting, så att de genom sin köparmakt kan säkerställa den kvalité vi alla förväntar oss av företagen som är verksamma inom välfärden, säger Günther Mårder. 

För mer information kontakta:

Terje Frennefalk
Pressekreterare
Telefon: 070 - 788 74 61
Mejl: terje.frennefalk@foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.