Skip to main content

Högsta instans konstaterar osund konkurrens

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 12:41 CET

Marknadsdomstolen kör över Stockholms tingsrätt och konstaterar att Räddningstjänsten DalaMitt har brutit mot konkurrenslagen genom att vägra ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsfält.

Räddningstjänsten förbjuds vid vite om 1 miljon kronor att upprepa denna tillträdesvägran. Det var Företagarna i Dalarna som gjorde anmälan till Konkurrensverket, som nu har vunnit i högsta domstolsinstans.

Dagens viktiga ställningstagande från Marknadsdomstolen (MD) är det första avgörande från högsta domstolsinstans utifrån konkurrensreglerna om offentlig säljverksamhet.

-  Det här är en mycket betydelsefull dom för företagare runt om i Sverige. Eftersom Marknadsdomstolen nu vid vite förbjuder det offentliga att agera så visar det sig att, även om det är långdragna processer, är värt att anmäla stat, kommuner och landsting som agerar på marknaden och snedvrider konkurrensen, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Ärendet handlar om otillåten konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet från Räddningstjänsten Dala-Mitt i form av att Räddningstjänsten vägrade ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsfält. Företagarna i Dalarna gjorde i maj 2010 en anmälan till Konkurrensverket, som väckte talan i Stockholms tingsrätt i maj 2011.

Tingsrätten ansåg dock inte att Konkurrensverket hade lyckats visa konkurrenssnedvridande effekter och ärendet överklagades till Marknadsdomstolen – som nu alltså har meddelat sin dom.

-  Det är mycket bra att vi nu har detta avgörande från högsta domstolsinstans. Det behövs mer praxis inom området, för att få vägledning om var gränserna går. Det är ett problem dock att de rättsliga processerna visar sig ta så lång tid, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.

Angeläget att skapa snabbare processer
Det är angeläget att hitta lösningar som skapar en större snabbhet i dessa ärenden. Konkurrensverket har föreslagit att verket ska ges rätt att själv meddela förbud mot konkurrensbegränsande säljverksamhet.

- Det är ett intressant förslag och värt att titta närmare på för att se om det kan bidra till snabbare besked och ett mer effektivt genomslag av reglerna. Det finns mycket mer kvar att göra, men dagens dom är ett principiellt viktigt steg på vägen, säger Ulrica Dyrke.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.