Skip to main content

Många minskar sin omsättning under julen

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 07:30 CET

För de flesta företagare är julen ingen kassako. Företagarnas undersökning visar att 30 procent av småföretagen minskar sin omsättning under julen och för hela 13 procent av dessa är minskningen kraftig. För nästan hälften av småföretagen är omsättningen oförändrad under julen.

Endast 6 procent anger en kraftig ökning, och branscherna som ser positiva siffror i boken är icke förvånande transport, handel samt hotell och restaurang. Den mest markanta minskningen av omsättning verkar ske i  utvinnings- och tillverkningsindustrin. Där har hela 45 procent av företagarna svarat att omsättningen minskar.

Se alla diagram i bifogad pdf-fil!

Om enkäten:

  • Enkäten skickades onsdag 18 november till drygt 4 500 företagare i Företagarnas Panel
  • Påminnelse skickades måndag 23 november till de som inte har svarat
  • Resultatet i presentationen baseras på 900 svar (20 %) (27 november)
  • Urvalet korrigeras så att det liknar den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik på antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlek (antal anställda), kön, ålder och bransch. Viktmetoden heter ”raking”.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.