Skip to main content

Rapportsläpp: Jakten på sommarjobbarna

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2018 11:03 CEST

Svårigheter för företagare att rekrytera sommarjobbare samtidigt som arbetstagarna ser ljust på arbetsmarknaden.

En ny rapport från Företagarna visar att det i år är sommarjobbarnas marknad. Företagare bedömer att det blir svårare att hitta personal med rätt kompetens till sommaren i år jämfört med förra året – samtidigt som arbetstagarna tror att det kommer att bli lättare att hitta ett sommarjobb. Småföretagen ser dessutom ut att få det extra tufft eftersom majoriteten av de arbetssökande tänker söka sig till större företag och offentlig sektor.

Som en del i en större satsning på kompetensförsörjning har Företagarna tillsammans med rekryterings- och bemanningsföretaget StudentConsulting genomfört en unik undersökning av företagares och arbetssökares syn på – och förväntningar inför – sommarens arbetsmarknad.

Undersökningen visar att arbetssökare i hög utsträckning tror att det kommer att vara lättare att hitta ett sommarjobb i år jämfört med förra året – medan företagare tror att det kommer att vara betydligt svårare att rekrytera säsongspersonal. Det är sommarjobbarnas marknad vilket innebär en tuff konkurrens mellan företagen för att lyckas hitta medarbetare med rätt kompetens.

– Svårigheten att finna arbetskraft med rätt kompetenser är företagens största tillväxthinder. När företagare definierar kompetens handlar det inte nödvändigtvis om utbildning eller arbetslivserfarenhet – utan oftare om de sociala förmågorna. Många företagare är beredda att lägga ned tiden och resurserna som krävs för att utbilda en person som har rätt attityd, är självgående och ansvarstagande, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Företagens behov av säsongspersonal kommer att vara stort under året. Hela fyra av tio företagare med minst en anställd har behov av att stärka upp med säsongspersonal någon gång under året. Inom hotell- och restaurangbranschen är behovet extra stort med åtta av tio företagare som uppger att de har ett rekryteringsbehov.

Sommarjobbarna anger att de i hög utsträckning vänder sig till Arbetsförmedlingen för att hitta ett jobb, medan företagarna i hög utsträckning förlitar sig på att personal med rätt kompetens går att hitta inom det egna nätverket. Detta förstärker bilden av att företagare och arbetssökare riskerar att ha fortsatt svårt att hitta varandra på arbetsmarknaden. Det gör att många företagare kommer att behöva testa tidigare oprövade tillvägagångssätt och kanaler för att locka till sig arbetssökande med rätt kompetens.

– Vi ser att det är viktigt att företagen planerar för sin sommarrekrytering i god tid, och att man tänker på hur rekryteringsprocessen ska se ut. Vilka kompetenser behövs i verksamheten? Och vilka möjliga vägar kan jag använda mig av för att hitta rätt person? säger Tobias Lindfors, vd för StudentConsulting.

Trots att fyra av fem jobb skapas i de små företagen planerar majoriteten av arbetssökarna att söka jobb inom framförallt offentlig sektor och hos större företag, vilket innebär att småföretagare kommer att få det extra tufft med att hitta rätt kompetens.

– För att lyckas med matchningen på sommarens arbetsmarknad krävs att företagare söker bredare i jakten på arbetskraft. De jobbsökande måste också lägga mer tid på att ta reda på vilka arbetsgivare som finns eftersom det är småföretagen som skapar jobben, avslutar Mårder.

Ladda ned rapporten här.


Mer information och kontakt:

Günther Mårder, vd Företagarna
070-436 21 44

Tobias Lindfors, vd StudentConsulting
070-343 42 32

Så genomfördes undersökningen:

Sommarjobbsbarometern bygger på två parallella enkätundersökningar med målgrupperna företagare och arbetssökare med syftet att kartlägga de olika gruppernas förväntningar inför sommarens behovsanställningar. Enkäterna innehöll ett matchande frågebatteri för att i högsta möjliga mån kunna jämföra svaren från respektive målgrupp.

Företagarundersökningen genomfördes av Företagarna och skickades ut via e-post till organisationens medlemmar. Undersökningsperioden var under januari och februari 2018 och totalt besvarades den anonyma webbenkäten av 4 900 företagare. Enkäten till arbetssökarna genomfördes av rekryterings- och bemanningsföretaget StudentConsulting och skickades ut via e-post till personer i företagets interna databas som söker arbete i Sverige. Undersökningsperioden var februari 2018 och webbenkäten besvarades av 4 400 arbetssökare.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy