Skip to main content

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar regeringens förslag

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 16:19 CEST

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar regeringens förslag omskärpta straff för att komma åt systematiskt fakturabedrägeri. Förslaget ligger helt i linje med vad samverkansgruppen har framfört.

- Svensk Handel lyfte det här stora samhällsproblemet våren 2012 tillsammans med Företagarna och därefter har vi nu fått till ett viktigt samarbete med tunga aktörer för att tillsammans driva frågan framåt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Ett fakturabedrägeri på 10 000 kronor kan vara förödande för ett litet företag. Ändå har dessa brott haft låg prioritet hos myndigheter men totalt omsätter denna kriminella verksamhet ca 1,2 miljarder kronor. Tidigare har systematiken i denna brottslighet riktad mot företag inte gjorts synlig. Det är organiserad brottslighet - inte sällan med kopplingar till annan grov brottslighet.

- Det här visar hur ett bra samarbete mellan det privata näringslivet och det offentliga kan fungera och bidra till en sund samhällsutveckling. UC är övertygade om att Samverkansgruppen mot Fakturabedrägerier även fortsättningsvis kommer att leverera resultat i kampen mot bedragarna säger Roland Sigbladh, ordförande i Samverkansgruppen mot Fakturabedrägerier och marknadschef UC.”


Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier har till syfte att sprida kunskap inom området
fakturabedrägerier och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i bekämpandet av fakturabedrägerier.

Regeringen beskriver förslaget:

”Det förslag som regeringen arbetar med innebär att det inte längre ska krävas att någon verkligen blivit lurad att betala; det ska räcka att bluffakturorna har skickats ut i det syftet. Bestämmelsen ska underlätta utredning och lagföring av brotten. Bestämmelsen ska också göra det lättare att beakta att det handlar om systematisk brottslighet när straffet bestäms. Enligt förslaget ska brottet kunna ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Regeringens ambition är att lämna ett förslag till riksdagen i början av nästa mandatperiod”.

Läs mer om regeringens förslag på http://www.regeringen.se/sb/d/7383/a/240415


I samverkansgruppens arbetsgrupp ingår Skatteverket, Kronofogden, Svensk Handel, Företagarna, UC och Polisen

Gruppen har varit delaktiga i att lansera bedrägeriguiden som stiftelsen .SE gav ut under 2013. Mer om denna och fler tips finns på www.foretagarna.se/sommar

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Nordfors, chefjurist Företagarna, lars.nordfors@foretagarna.se
Roland Sigbladh, marknadschef UC AB, roland.sigbladh@uc.se
Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, Per.Geijer@svenskhandel.se
Stig Svensson, skatterevisor Skatteverket, stig.svensson@skatteverket.se
Anna Burstedt, verksjurist Kronofogden, anna.burstedt@kronofogden.se
Anders Olofsson, Kriminalkommissarie Polisens nationella bedrägericenter anders-k.olofsson@polisen.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.