Skip to main content

Svenska Vård har anslutit sig till Företagarna som ett nytt branschförbund

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 07:56 CEST

Med Svenska vårds medlemskap förstärker Företagarna sin närvaro bland företagare inom välfärdssektorn. Svenska Vårds medlemmar uppgår till drygt 150 företag varav många är mindre verksamheter precis som Företagarnas egna medlemmar.

- Svenska Vård kompletterar vår breda palett av branschförbund på ett fantastiskt sätt, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Branschförbundssamarbetet är viktigt inte minst med tanke på de politiska krav om hårdare regleringar och vinstförbud som debatterats riktade mot företagen verksamma inom välfärden.

-  Svenska Vårds inträde som branschförbund i Företagarna ger också direkt insikt i frågor om vinst i välfärden som kommer att dominera den svenska valdebatten det närmaste året, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist

 

Om Svenska Vård

Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling, bildades den 5 november 2009 i Göteborg, när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman.

 Svenska Vård ska bl a:
- verka för att aktörerna inom branschen arbetar för sina vård- och omsorgstagares bästa och har hög kompetens, kvalitet och säkerhet.           
- vara en självklar aktör och påverkande part i branschens utveckling
- arbeta för en mångfald av aktörer
- verka för konkurrensneutrala villkor
- arbeta för oberoende granskning av branschen
- arbeta för mer på forskning och utveckling inom branschen
- bevaka och tillvarata de enskilda aktörernas intressen i samhället
- samarbeta med   myndigheter, organisationer, politiker och media
- verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmarna
- ge medlemmarna stöd och service i deras löpande verksamhet
- arbeta efter goda etiska värderingar


Svenska Vård anordnar konferenser med  föreläsningar och diskussioner kring aktuella ämnen. De inbjuder även till  träffar mellan medlemmar, tillsynsmyndigheter, placerande förvaltningar och andra  organisationer.

En gång per år hålls förbundsstämman, med stadgeenliga beslut samt arrangemang som föreläsningar och workshops. Dessutom arrangerar de ett Höstmöte på liknande sätt.

 

För mer information, kontakta:

Lelle Hagström, Ordförande Svenska Vård
070-665 64 00, lelle.hagstrom@svenskavard.se

Patrik Ulander, Svenska Vård
070-306 30 40, patrik.ulander@svenskavard.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.