Skip to main content

Tam utredning om fakturabedrägerier

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2015 15:10 CEST

Idag överlämnade utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Tyvärr kan Företagarna konstatera att det saknades riktigt bra konkreta exempel på hur fakturabedrägerierna ska stoppas.

Bluffakturor är ett stort problem för småföretagen och kostar stora summor varje år. Med stor uppfinningsrikedom luras eller tvingas tusentals företagare varje år att betala bluffakturor.

- Vi upplever att det är ett stort problem och vi har medlemmar som har blivit stämda i domstol för att de inte har betalat bluffakturor. Detta är ett samhällsproblem som det måste tas ett krafttag kring, säger Karin Berggren, jurist på Företagarna.

Utredningen hade inte uppdrag att göra några ändringar på straffområdet, däremot har en annan utredning lämnat förslag på att införande av brottet grovt fordringsbedrägeri, vilket skulle kunna användas som effektivt medel mot fakturabedragare och underlätta polisens arbete.

- Många av de här kriminella aktörerna återkommer gång på gång just för de vet att polisen har svårt att komma åt dem. Skulle de åka fast vet de också att straffsatsen inte är särskilt hög. För att komma åt problemet i grunden måste också straffsatserna höjas, säger Karin Berggren.

Utredningens anmodan att myndigheter ska kunna utöka sina kontroller är bra – men utredningen gav inga förslag på hur detta ska gå till. Utredningen menar att de marknadsrättsliga reglerna ska ges större betydelse i den avtalsrättsliga bedömningen vilket Företagarna håller med om.

- Det är dock tveksamt att låta enbart näringslivets intresse- och branschorganisationer bära ansvaret för rättsutvecklingen. Även domstolar måste låta marknadsrättsliga reglerna få inflytande över tolkningen av erbjudandets utformning vid bedömning om det är ett ogiltigt avtal, säger Karin Berggren.

Ett förslag som utredningen lämnade var att en part som inlett ett förenklat tvistemål trots att parten insett eller borde insett att målet var ogrundat ska kunna åläggas full ersättningsskyldighet för motpartens rättegångskostnader.

- Många företagare driver inte sina ärenden i domstol för att de är rädda för att det kommer att kosta mer än om de betalar bluffakturan. Detta är ett steg i rätt riktning för att få dem att våga ta sina ärenden vidare. Men det återstår att se om domstolarna förstår att använda regeln som ett effektivt medel att hindra fakturabedragare i de fall det finns ett ogiltigt avtal, säger Karin Berggren.

För mer information kontakta:

Terje Frennefalk
Pressekreterare
072 - 546 11 92
terje.frennefalk@foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.