Skip to main content

YA: Tusentals unga nekas chans till jobb

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 16:45 CEST

- Beskedet att företag utan kollektivavtal ska utestängas från yrkesintroduktionsanställningar innebär tusentals färre jobb för unga. De senaste 20 åren har småföretag skapat fyra av fem jobb. Den insatsen underkänns nu av regeringen, som sätter politiska överväganden framför jobbskapande. Det säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i en kommentar till Fredrik Reinfeldts besked om att man kommer att gå vidare med förslag om yrkesintroduktionsanställningar.


Förslaget innebär en kraftig subvention till företag som har kollektivavtal i de branscher som tecknar avtal, medan företag som saknar kollektivavtal i samma bransch nekas subventionen. Det innebär en kraftig snedvridning av konkurrensen mellan företag. I praktiken blir det än svårare för de företag som diskrimineras genom den statliga politiken att växa och skapa nya arbetstillfällen.


- Företagarna har länge efterlyst ett generellt stöd till yrkesintroduktion. Men blir upprörd av att regeringen helt struntar i konkurrensaspekten och är beredd att lägga fram ett förslag som riskerar att få konsekvenser för majoriteten av landets småföretag, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Sex av tio småföretag (mindre än 50 anställda) saknar kollektivavtal. Det är i dagsläget 150 000 företag och 500 000 anställda som berörs. Bland de minsta företagen är det två tredjedelar. Skälen till att avtal saknas varierar, men när företagare tillfrågas menar man ofta att förhandlingsordningen inte fungerar, att kollektivavtalen medför extra kostnader och att man redan idag, med råge, i många fall överskrider kollektivavtalskraven ifråga om löner och förmåner. Bristen på avtal uppfattas inte heller som ett stort problem från arbetstagarhåll, då man annars har möjlighet att kräva ett kollektivavtal.

- Självklart ska unga som anställs ha juste villkor och visst har staten rätt att ställa upp sådana krav. Inom arbetsmarknadspolitiken har man löst det genom att kräva ”kollektivavtalsliknande villkor”. Självfallet hade regeringen kunnat göra samma val nu och jag ser det som ett aktivt val att diskriminera mängder av småföretag och vårt motstånd kommer inte att tystna, säger Elisabeth Thand Ringqvist.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy