Skip to main content

Omkring två miljoner människor i Sverige sysselsätts i småföretag och sedan år 1990 har fyra av fem jobb tillkommit i småföretagen.

Nyhet   •   Jan 18, 2018 12:24 CET

Drygt 99 procent av landets företag är småföretag (färre än 50 anställda) och det är i dessa företag som tillväxten sker och har skett sedan början av 1990-talet. Omkring två miljoner människor i Sverige sysselsätts i småföretag och sedan år 1990 har fyra av fem jobb tillkommit i småföretagen.

En viktig politisk åtgärd för att stimulera företagandet ytterligare är att minska företagens administrativa börda- en kostnad som enligt Tillväxtverket har ökat med 1,2 miljarder kronor om året sedan 2014. Om företagens myndighetskontakter förenklas och effektiviseras kan företagarna istället använda tiden till att utveckla sina verksamheter, vilket gynnar både tillväxten och jobben.

Företagarna undersöker därför med jämna mellanrum företagares uppfattningar när det gäller de svenska myndigheterna. Under december fick 4239 deltagare i Företagarnas panel frågor om Lantmäteriet.

Medelbetyget som de företagare som de senaste 24 månaderna har haft kontakt med myndigheten ger är 2,9 – vilket är lägre än genomsnittet för övriga myndigheter i Sverige enligt Företagarnas Myndighetsranking 2017.

Framförallt är det två saker som stoppar upp utvecklingen och bromsar behovet av nya bostäder, stoppar nya fastighetsbildningar, avstyckningar av tomter och hämmar utvecklingen i så väl tätort som på landsbygd. Det är de långa handläggningstiderna och de dyra kostnaderna som många uppfattar som oskäliga. Det här hämmar företagsutveckling, jobb och tillväxt i hela landet.

För närvarande behöver man vänta i snitt elva månader på att en avstyckning ska hinna handläggas. En fastighetsreglering tar 13 månader, medan det är ett och ett halvt års handläggningstid för att klyva en fastighet.

Den långa väntetiden hos Lantmäteriet gäller över hela landet och gör vissa förändringar av fastigheter betydligt krångligare och mer långdragna än vad de skulle behöva vara. Myndigheten klarar inte av att utföra ett av sina kärnuppdrag utan stora förseningar.

Problemen är inte okända. Lantmäteriet har arbetat i flera år för att ändra på situationen, och har också organiserat om sin verksamhet för att få ned handläggningstiderna. Trots ansträngningarna blev resultat det omvända under 2016.

Det tar alltså längre tid än någonsin att få sitt ärende handlagt. Snittiderna närmar sig nu ett år. På sin webbplats frågar Lantmäteriet sig var gränsen går. Ja, den måste väl vara nådd nu när det gäller förseningarna?

Myndigheter som Lantmäteriet har ett stort ansvar för företagsklimatet i Sverige. Företagarnas förhoppning med att påtala problemen är att Lantmäteriet ska se över sitt arbete för att göra kontakten med landets småföretagare enklare och smidigare.

Fyra av fem jobb skapas i Sveriges småföretag och dessa företag är en stor bidragare till landets välfärd. Den negativa trend som vi ser när det gäller de långa handläggningstiderna och de kostnader som många företagare anser vara oskäliga och ohemula måste därför åtgärdas.

Försämrad kontakt mellan företagare och myndigheter bidrar till en polarisering mellan två delar i samhället som ska dra nytta av varandra och gemensamt skapa goda förutsättningar för företagande.

Magnus N:son Engelbäck

regionchef, FöretagarnaSyd

Erik Ageberg

Näringspolitisk expert, Företagarnaregionchef, Företagarna

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.