Skip to main content

14,8 procent av Blekinges företag har kvinnor på ledande poster

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 12:06 CEST

Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag. Det vi kan konstatera är att det är långt kvar till en balans vad gäller könsfördelning bland företagsledarna, även om variationen mellan olika branscher och län till viss del är stor.

På nationell nivå ser vi tydliga tendenser till en högre grad av balans inom sektorer som vård, omsorg och socialtjänst, samt det som kallas övriga konsumenttjänster, där exempelvis tvätterier, frisör- och skönhetssalonger samt inrättningar för kroppsvård inkluderas. Den sistnämnda är den enda branschen där kvinnliga företagsledare är majoritet.

På länsnivå placerar sig Blekinge på plats 15 av 21 län, och får därmed en sämre placering när vi jämför över hela Sverige. Om vi tittar närmare på kommunerna som ingår i undersökningen:

Kommun       Andel kvinnor      Andel män

Karlshamn    15,5%                 84,5%

Karlskrona    15,3%                 84,7%

Sölvesborg   14,5%                 85,5%

Ronneby      14,1%                 85,9%

Olofström     12,6%                87,4%

- Det här resultatet visar att vi har en lång väg kvar, säger Magnus N:son Engelbäck regionchef Företagarna.

Företagarna arbetar för att det ska vara enkelt för alla, oavsett kön eller härkomst, att starta och driva företag i Sverige. För ett fler kvinnor ska ha möjlighet att starta och driva företag behövs ett antal åtgärder, därför vill företagarna bland annat:

För att fler kvinnor ska ha möjlighet att starta och driva företag vill Företagarna bland annat:

  • Att arbetet med att främja och synliggöra positiva exempel och kvinnliga entreprenörer som förebilder stärks.
  • Förbättra tillgången till trygghetssystemen för företagare. Trygghetssystemen måste utformas så att de inte bara passar anställda, utan också kan nyttjas av företagare, oavsett vilken företagsform de använder.
  • Göra det billigare att anställa. Kostnaden för att anställa är ett av de främsta tillväxthindren i Sverige idag. Eftersom många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt.
  • Utöka Rut-avdraget. Företagarna vill att det snarast ska tillsättas en utredning med ett brett mandat att föreslå utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner.
  • Inte begränsa vinster i välfärden. Förslaget om vinsttak enligt Reepalus utredning skulle slå hårt mot kvinnors företagande över hela Sverige.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här:

http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/kvinnors-foretagande/

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy