Skip to main content

Avmattning hos småföretagen i Blekinge län men de är positiva om framtiden

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 07:00 CEST

Konjunkturen i länet går ner för fjärde året i rad och ligger nu en bit under snittet för riket. Förväntningarna inför de kommande tolv månaderna är dock att konjunkturens tillväxttakt ska öka. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag är fortsatt stark även om konjunkturindikatorn gått ner i bland annat Blekinge län. I fjol låg den på 66 och i år är den 51, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 61. Inför nästa år förväntar sig länets företagare att den ska stiga igen.

Efter ett par år med lägre tillväxttakt inom sysselsättning har den nu åter ökat i länet under de senaste tolv månaderna och företagarna tror på ytterligare förbättringar inför nästa år.

Högre lönsamhetstillväxt än många andra län

Nästan fyra av tio (38 procent) småföretag i Blekinge län har haft en ökad lönsamhet det senaste året och hamnade på 19 vilket är högre än riksgenomsnittet (17). På ett års sikt förväntas nettotalet för lönsamhetsutvecklingen i länet öka till 21.

– Läget är fortsatt stabilt och det är glädjande att se att såväl sysselsättningen och lönsamheten pekar uppåt i Blekinge. Den befarade kraftiga generella avmattningen dröjer. Dock påverkar omvärldsfaktorer mer i vissa branscher. Men det största hindret för länets småföretag att växa är fortsatt bristen på lämplig arbetskraft, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

Brist på arbetskraft ett betydande hinder för tillväxt

Brist på lämplig arbetskraft är även i år det största tillväxthindret enligt småföretagen i Blekinge län. Totalt svarar 41 procent att det hindrar deras tillväxt. En ökning med tjugo procentenheter sedan 2017. Företagarna uppger även att de ser höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens som stora hinder för deras expansion.

För mer information:

Patrik Henningsson, kontorschef Swedbank i Blekinge, tel.nr 070-873 23 44

Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd, tel: 040-636 24 04

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.