Skip to main content

Ge landsbygdsföretagen i Blekinge chans att växa

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 09:39 CEST

Tillväxt i hela landet - Företagarnas perspektiv på landsbygden

Svenska små landsbygdsföretag vill växa. Sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera. Men företagarna på landsbygden möter många hinder och utmaningar. Det visar Företagarnas nya rapport ”Tillväxt i hela landet – Företagarnas perspektiv på landsbygden”. 

Nästan var fjärde företagare på landsbygden - 24 procent - uppger att brist på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret. Därefter nämns höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens och politisk oförutsägbarhet. För att förbättra och tillgängliggöra villkoren på landsbygden för företagare skulle Företagarna vilja se satsningar inom en rad strategiska områden: 

Förbättra möjligheterna till rekrytering. För landsbygdsföretagen är det ofta svårt att få tag på erfaren arbetskraft - och den som är oerfaren är för dyr. Det är därför viktigt att regioner och kommuner kan erbjuda utbildning som motsvarar näringslivets behov. Småföretagare uppger gång på gång svårigheten att finna nya medarbetare med rätt kompetens. En uppsökande och relationsskapande Arbetsförmedling med verksamhet som sätter småföretagens behov i centrum är en förutsättning för en mer lyckad matchning. 

Minska regelkrånglet för besöksnäringen. Småskalig livsmedelsproduktion har en stor potential - liksom turistkluster där måltider, upplevelser och övernattning kombineras. Men krångel kring tillståndsgivningen utgör ofta en hög tröskel för livsmedels- och restaurangföretag. Och lagar och regler kan slå orättvist i olika delar av landet. Till exempel varierar kontroller och kontrollavgifter liksom inspektörernas kompetens mellan landets kommuner. Öka tillgången till service. 

Företagande kräver vissa stödfunktioner. Att inte ha tillgång till förskola och skola, bensinmack eller postservice kan vara faktorer som stoppar en entreprenör från etablera sig på landsbygden. 

Investera i infrastrukturen. Företagarna vill se ett innovativt, hållbart, ekonomiskt infrastruktursystem som gynnar företag och företagare i hela landet. Utbyggnaden av E22:an har färdigställts i vissa delar av Blekinge men tyvärr fungerar den inte tillfredsställande mellan Karlskrona och Kalmar. Vi behöver också få en utbyggd och trafiksäkrare väg norrut mellan Karlshamn och Växjö. Sydostlänken: Karlshamn – Olofström – Älmhult, tåg från Karlshamns hamn till Göteborg, behövs för att öka tillgängligheten till Östeuropa och Kina. Blekinge är i behov av en fungerande infrastruktur så att den dagliga trafiken flyter på mer tillfredsställande för boende, transporter och företagare. 

Stötta digitaliseringen. Regeringens 2020-mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s är inom räckhåll i Blekinge. Exempelvis tätorterna i Ronneby kommun kommer att få fiber utdraget och inkopplat under 2017, och Företagarna skulle vilja se ytterligare satsningar på landsbygden för att tillvarata de möjligheter som finns i landsbygdsföretagen.

För oss är det viktigt med en generell näringspolitik som vilar på stabila och förutsägbara regler liksom att konkurrens sker på lika villkor. Så skapas förutsättningar för fler jobb i växande företag i hela landet.

Lasse Nilsson, Företagarna Karlshamn

Gertrud Weiselblad, Företagarna Karlskrona

Emily Palander, Företagarna Olofström

Willy Persson, Företagarna Ronneby

Filip Wägbo, Företagarna Sölvesborg

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.