Skip to main content

Så mycket bidrar småföretagen i Malmö till kommunens skatteintäkter

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2018 08:48 CET

I Malmö finns det 65 773 jobb i de små företagen. Det är 35 procent av samtliga jobb i kommunen och 49 procent av jobben i privata företag.Dessa företag, tillsammans med alla anställda, bidrar med 3 045 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter. Sammantaget är småföretagen den största arbetsgivaren i kommunen.Detta framkommer i en rapport som Företagarna tagit fram om varje kommun i Sverige.

I Malmö skapar småföretagen flest jobb. Totalt har antalet jobb i småföretagen ökat med 29 690 sedan 1990. I de större företagen tillkom 19 174 jobb under samma period och den offentliga sektorn har minskat med 11866 jobb. I Skåne län skapades 104 321 jobb i småföretagen under perioden 1990-2016 och i hela Sverige handlar
det om 837 000 nya jobb!

– Företagarna har genom kommunrapporten skapat ett underlag för att kunna få en bättre bild av företagandet i kommunen som kan ligga till grund för bättre beslutsfattande för såväl politiker och tjänstemän som för företagsledare och entreprenörer, säger Magnus N:son Engelbäck, Regionchef Företagarna Syd.

Jobben som skapas i de små företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Kommunerna använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, underhålla gator, vägar, parkering och parker, för idrotts- och fritidsanläggningar, för skolor, bibliotek, räddningstjänsten, för ekonomiskt bistånd, för miljöinsatser och mycket mer.

Rapporten innehåller bland annat data om medelåldern på företagsledarna i kommunen, hur många procent av företagsledarna som har nått pensionsålder, andelen av företagsledare som är kvinnor respektive män, vilka tillväxthinder som finns på orten, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.